it's been some time

it's been some time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it's been some time biraz zaman oldu

it's been some time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.
has been around for some time bir süredir buralarda
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
been around for some time bir süredir etrafta
had been going on for some time bir süredir devam ediyordu
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
has been for some time bir süredir
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
it has been some time since o zamandan beri
has been clear for some time bir süredir açıktı
has been some time since o zamandan beri
had been for some time bir süredir olmuştu
it had been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
have been around for some time bir süredir buralarda
there'd been some bir süre önce
there's been some very çok oldu
let's spend a some time biraz zaman geçirelim
i'll take some time biraz zaman alacağım
time time time zaman zaman zaman
win some, lose some biraz kazan, biraz kaybet
some good some bad biraz iyi biraz kötü
some of them some others bazıları bazıları diğerleri
some win some lose bazıları kazanır biraz kaybeder
note that some of these characteristics overlap others to some extent. bu özelliklerin bazılarının diğerlerine bir dereceye kadar çakıştığını unutmayın.
as some jurisdictions do not allow some of the exclusions bazı yargı bölgelerinde, bazı istisnalar hariç
some do's and don'ts bazıları & # 039; s yapar ve & # 039; ts
here are some do's and don'ts işte bazı şeyler var ve yapmıyoruz
'state some fact' & # 039; bazı gerçekleri belirtin & # 039;
if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i bir bitiş çizgisine dair bazı fikrim varsa, sanmıyorum.
''pay-as-you-go'' method & # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem
''portal navigation'' & # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039;
''fax mailbox'' & # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039;
''biatomic oxygen'' & # 039; 'biatomik oksijen' & # 039;
''no fault'' grounds for divorce & # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri
''earmarked for service'' & # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039;
'polluter pays' and 'user pays' principles & # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler
''still a rebel'' & # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039;
of the 'nonmarket sector' or 'third sector' is still relatively pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten
(each a ''program'' (her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039;
a ''for cause'' a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039;
''contract law 101'' & # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039;
''thought without ever'' & # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039;
'devil's trill sonata'' & # 039; şeytanın trill sonatını & # 039; & # 039;
''unexamined sense'' & # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039;