bazıları bazıları diğerleri

bazıları bazıları diğerleri teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bazıları bazıları diğerleri some of them some others

bazıları bazıları diğerleri terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bazıları için diğerleri için for some than for others
bazıları ama diğerleri some but others
değişim rüzgarı eserken, bazıları duvarlar diyar, diğerleri when the wind of change blows, some build walls and others w
bazıları yapar, bazıları olmaz. some do, some don't.
ve diğerleri and so forth
diğerleri arasında inter alia
diğerleri others
diğerleri arasında among others
diğerleri arasında amongst others
ve diğerleri and others
diğerleri many others
diğerleri other ones
hala diğerleri still others
ve diğerleri et all
diğerleri by others
diğerleri all others
diğerleri all else
diğerleri arasında between others
ve bircok digerleri and many others
diğerleri arasında among many others
herhangi diğerleri any others
aynı diğerleri gibi like any other
sayısız diğerleri countless others
diğerleri of others
diğerleri gibi like other
diğerleri ile birlikte along with others
diğerleri üzerinde over others
birkaç diğerleri few others
henüz diğerleri yet others
diğerleri ile ağ network with others
ve hala diğerleri and still others
diğerleri arasında dahil including among others
diğerleri var there are others
diğerleri gibi like many others
diğerleri başarısız olduğunda when all else fails
tıpkı diğerleri gibi just like any other
diğerleri others ones
ben ve diğerleri self and others
oysa diğerleri whereas others
diğerleri gibi like anyone else
diğerleri gibi as the others
biz ve diğerleri we and others
diğerleri arasında including inter alia
diğerleri dahil others include
diğerleri arasında among other ones
diğerleri çok iyi a good many others
diğerleri gibi like none other
diğerleri katılmıyorum others disagree
diğerleri üzerindeki etki impact on others
ama diğerleri but others