had been for some time

had been for some time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
had been for some time bir süredir olmuştu

had been for some time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

had been going on for some time bir süredir devam ediyordu
it had been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
day i had had some sahip olduğum gün
he had had had vardı
some progress had been made bazı ilerlemeler kaydedilmiştir
there had been some criticism bazı eleştiriler olmuştu
had some time off biraz zaman geçirdim
had known for some time bir süredir biliyordu
i had some free time biraz serbest zaman geçirdim
i had bought some time biraz zaman almıştım
had had been olmuştu
had had been worse daha kötü olmuştu
i wish i had had more time keşke daha fazla zamanım olsaydı
i had had more time daha çok zamanım vardı
if i had had more time daha fazla zamanım olsaydı
i wish i had had time keşke vaktim olsaydı
i had had a great time harika zaman geçirdim
i also had had time ayrıca zamanım vardı
i had had much more time daha çok zaman geçirdim
had not yet had time to henüz vaktim olmadı
had had enough time to yeterli zaman geçirdim
it's been some time biraz zaman oldu
has been around for some time bir süredir buralarda
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
been around for some time bir süredir etrafta
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
has been for some time bir süredir
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
it has been some time since o zamandan beri
has been clear for some time bir süredir açıktı
has been some time since o zamandan beri
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
have been around for some time bir süredir buralarda
would have been higher had it not been olmasaydı daha yüksek olurdu
had been a long time coming uzun zamandır gelmişti
it had been a long time uzun zaman olmuştu
if there had been more time daha fazla zaman olsaydı
had been on time zamanında olmuştu
it had been a long time since o zamandan beri uzun zaman olmuştu.
sufficient time had been allowed yeterli zamana izin verildi
had been received by the time of submission of this report. bu raporun sunulması sırasında alınmıştı.
had been by the time o zaman olmuştu
there had never been a time hiç zaman olmamıştı
had been around for a long time uzun zamandır etrafta
had been working for a long time uzun zamandır çalışıyordum
there had been a time when bir zaman oldu
time time time zaman zaman zaman