''fax mailbox''

''fax mailbox'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''fax mailbox'' & # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039;

''fax mailbox'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

recipient's mailbox is full alıcının posta kutusu dolu
electronic mailbox elektronik posta kutusu
mailbox posta kutusu
delivered to your mailbox posta kutunuza gönderildi
check your mailbox posta kutunuzu kontrol edin
mailbox company posta kutusu şirketi
email mailbox e-posta posta kutusu
mailbox size posta kutusu boyutu
mailbox address posta kutusu adresi
mailbox quota posta kutusu kotası
functional mailbox fonksiyonel posta kutusu
mailbox unavailable posta kutusu kullanılamıyor
mailbox full posta kutusu dolu
open the mailbox posta kutusunu aç
mailbox is full posta kutusu dolu
in your mailbox posta kutunuzda
mailbox rule posta kutusu kuralı
personal mailbox kişisel posta kutusu
local mailbox yerel posta kutusu
in the mailbox posta kutusunda
your mailbox posta kutunuz
spam mailbox spam posta kutusu
mailbox key posta kutusu anahtarı
shared mailbox paylaşılan posta kutusu
in my mailbox posta kutumda
drop in the mailbox posta kutusuna bırak
resource mailbox kaynak posta kutusu
mailbox limit posta kutusu sınırı
mailbox setup posta kutusu kurulumu
clean up the mailbox posta kutusunu temizle
exchange mailbox posta kutusu değişimi
outlook mailbox görünüm posta kutusu
mailbox resiliency posta kutusu esnekliği
locking mailbox posta kutusunu kilitleme
mailbox list posta kutusu listesi
mailbox store posta kutusu deposu
corporate mailbox kurumsal posta kutusu
my mailbox posta kutum
his mailbox onun posta kutusu
mailbox items posta kutusu öğeleri
public mailbox genel posta kutusu
mailbox capacity posta kutusu kapasitesi
suggestions mailbox öneri posta kutusu
generic mailbox genel posta kutusu
remove mailbox posta kutusunu kaldır
contact mailbox iletişim posta kutusu
dedicated mailbox özel posta kutusu
4-bin mailbox 4 bölmeli posta kutusu
mailbox migration posta kutusu taşıma
mailbox management posta kutusu yönetimi