pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten

pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten of the 'nonmarket sector' or 'third sector' is still relatively

pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ekosistem hizmetleri ve pazarlanmayan diğer ecosystem services and other non-marketed
19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj 19'-o''- 19'-6'' garage
& # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039; ''still a rebel''
üçüncü sektörün kuruluşları entities of the third sector
üçüncü sektörün güçlendirilmesi strengthening the third sector
& # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler ''as is'' and any express or implied warranties
& # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem ''pay-as-you-go'' method
& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; ''portal navigation''
& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; ''fax mailbox''
& # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri ''no fault'' grounds for divorce
& # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039; ''earmarked for service''
& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler 'polluter pays' and 'user pays' principles
& # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar ''by the time'' they start
(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; (each a ''program''
a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039; a ''for cause''
& # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039; ''contract law 101''
& # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039; ''thought without ever''
& # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039; ''unexamined sense''
& # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin 'space' and 'enter'
o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039; she's 5'' 2'
& # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039; ''deceased document''
& # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039; ''illusion of security''
üçüncü sektör third sector
üçüncü sektör tertiary sector
üçüncü sektör kuruluşları third sector organisations
üçüncü sektör araştırması third sector research
üçüncü sektör kuruluşları third sector entities
üçüncü sektör projeleri third sector projects
kamu ve üçüncü sektör public and third sector
hala, nispeten still, comparatively,
hala nispeten az var there are still relatively few
sektörün en iyi uygulamaları industry best practices
sektörün önemli noktaları industry highlights
özel sektörün payı share of private sector
sektörün of the sector
sektörün en iyisi industry best
sektörün göze çarpanı industry standout
sektörün görünümü view of the industry
sektörün ilk industry's first
sektörün kendisi sector itself
sektörün ortalaması industry's average
sektörün önemli noktaları sector highlights
sektörün etkinliği industry's activity
sektörün performansı performance of the sector
sektörün vergilendirilmesi taxation of the sector
sektörün düzenlenmesi regulation of the sector
özel sektörün rolü role of the private sector
özel sektörün giderek egemenliği increasingly dominated by the private sector
sektörün kapsamı scope of the sector
sektörün büyüklüğü size of the sector