bir süredir etrafta

bir süredir etrafta teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir süredir etrafta been around for some time

bir süredir etrafta terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir süre etrafta olmak be around for a while
etrafta dolaşan bir şey something going around
etrafta bir sürü insan a lot of people around
bir süre etrafta olmak be around for some time
etrafta dolaşan bir şey something that's going round
bir yıldan fazla bir süredir for well over a year
mutlu bir şekilde beş yıla yakın bir süredir evli. happily married for close to five years.
etrafta bulunmak been around
etrafta dolaşmak futz around
etrafta dolaşmak run circles around
etrafta dolanmak stick around
etrafta yürümek walk around
etrafta yayılmak lying around
etrafta way around
etrafta av hunt around
etrafta dolanmak hover around
etrafta beklemek waiting around
etrafta by around
etrafta sürmek driving around
etrafta karışma don't mess around
etrafta olmak being around
etrafta gezinmek tour around
etrafta zıplamak bouncing around
etrafta dolaşmak goofing around
etrafta zıplamak jumping around
etrafta hareket eder moves around
etrafta olacağım i'll be around
bazen etrafta sometime around
etrafta dolaşmak cruising around
etrafta dolanmak dash around
etrafta dolaşmak know way around
etrafta dolaşmak clowning around
etrafta dolaşmak monkeying around
etrafta dolaşmak sloshing around
etrafta çalışmak a work around
etrafta dolanıp whirled around
etrafta arkadaş olmak have friends around
etrafta dolaşmak passing around
etrafta dolaşmak thrashing around
etrafta dolaşmak whizz around
etrafta dolaşmak sticks around
etrafta kalabalık crowded around
etrafta dolaşmak move things around
etrafta dolaşmak yok there's no getting around it
etrafta yürür walks around
etrafta dolaşmak writhing around
etrafta dolaşmak whiz around
etrafta uzanmış left lying around
etrafta dolaşmak thrashing about
etrafta dolaşmak grope around