bir süredir olmuştu

bir süredir olmuştu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir süredir olmuştu had been for some time

bir süredir olmuştu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir yıldan fazla bir süredir for well over a year
mutlu bir şekilde beş yıla yakın bir süredir evli. happily married for close to five years.
bir süredir for some time now
bir süredir for quite some time
bir süredir for a while now
on yıldan uzun bir süredir for over a decade
bir süredir since a while
şimdilik bir süredir for quite some time now
bir yıldan fazla süredir for over a year now
40 yılı aşkın bir süredir for over 40 years
bir süredir for quite a while now
100 yılı aşkın bir süredir for over 100 years
bir süredir buralarda has been around for a while
bir süredir for some considerable time
bir süredir ilk defa for the first time in a while
bir süredir for a while yet
elli yılı aşkın bir süredir for over fifty years
uzun süredir devam eden bir üye a long-standing member
bir süredir for a quite a while
bir süredir yazmadım i haven't written for a while
bir süredir buralarda has been around for some time
bir süredir belli oldu it has been clear for some time
uzun süredir bir yandaş long a proponent
uzun süredir devam eden bir taahhüt a long-standing commitment
bir süredir for a quite while
bir süredir it's been for a while
bir süredir for some time yet
uzun süredir devam eden bir gelenek a long standing tradition
uzun süredir devam eden bir ticaret anlaşmazlığı a long-running trade dispute
bir süredir for a some time
bir süredir ziyaret etmedim haven't visited for a while
bir süredir etrafta been around for some time
uzun süredir devam eden bir sorun a long standing problem
uzun süredir devam eden bir işbirliği a long-standing collaboration
bir süredir while much has been
bir süredir for some little time
50 yıldan fazla bir süredir over the past 50 years or so
on yıldan fazla bir süredir for over a decade now
160 yılı aşkın bir süredir güçlü over 160 years strong
uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık a long-running dispute
otuz yılı aşkın bir süredir for over thirty years
bir süredir koşmak running for some time
bir süredir görüldü seen in a while
uzun bir süredir c haven't for a long time
bir süredir devam ediyordu had been going on for some time
bir süredir for a little while now
bir süredir for a few while
bir süredir buradasın been here a while
uzun süredir devam eden bir iş ortağı a longstanding business partner
bir süredir biliyordu had known for some time