& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039;

& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; ''fax mailbox''

& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj 19'-o''- 19'-6'' garage
faks faks broadcast fax
e-posta posta kutusu email mailbox
faks veya e-posta facsimile or email
faks veya e-posta ile by fax or email
faks ve posta yoluyla by fax and mail
faks e-posta ile by email of fax
e-posta veya faks yoluyla via e-mail or facsimile
mektup, faks veya e-posta letter, fax or e-mail
posta veya faks post or facsimile
e-posta, faks, dosya, e-mail, fax, file,
ses, faks, e-posta voice, fax, email
& # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem ''pay-as-you-go'' method
& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; ''portal navigation''
& # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri ''no fault'' grounds for divorce
& # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039; ''earmarked for service''
& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler 'polluter pays' and 'user pays' principles
& # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039; ''still a rebel''
& # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar ''by the time'' they start
(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; (each a ''program''
a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039; a ''for cause''
& # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039; ''contract law 101''
& # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039; ''thought without ever''
& # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039; ''unexamined sense''
& # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin 'space' and 'enter'
o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039; she's 5'' 2'
& # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler ''as is'' and any express or implied warranties
& # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039; ''deceased document''
& # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039; ''illusion of security''
faks & # 039; s fax's
gelen kutusu giden kutusu inbox outbox
gelen kutusu ve giden kutusu inbox and outbox
bağlantı kutusu kutusu junction box box
çalışma kutusu kutusu worksheet box
elektronik posta kutusu electronic mailbox
posta kutusu letterbox
posta kutusu mailbox
posta kutusu post-office box
posta kutusu postbox
posta kutusu po box
posta kutusu post box
e-posta gelen kutusu email inbox
e-posta kutusu email box
posta kutusu postal box
posta kutusu postal office box
posta kutusu push mail
posta kutusu numarası post office box number
özel posta kutusu private mail box
posta kutusu formatı letterbox format
posta kutusu şirketi mailbox company