& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039;

& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; ''portal navigation''

& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; terimi için benzer kelimeler ve anlamları

portal-to-portal portal-to-portal
19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj 19'-o''- 19'-6'' garage
kutup gezintisi polar wander
at arabası gezintisi carriage ride
menü gezintisi menu navigation
kırıntı gezintisi breadcrumb navigation
keyif gezintisi pleasure trip
web gezintisi web navigation
internet gezintisi internet navigation
alan gezintisi field ride
nehir gezintisi river navigation
kıyı gezintisi coastal navigation
muz tekne gezintisi banana boat rides
sistem gezintisi system navigation
bilgisayar gezintisi computer navigation
pazar gezintisi sunday stroll
alan gezintisi area navigation
web sitesi gezintisi website navigation
klasör gezintisi folder navigation
dosya gezintisi file navigation
veri gezintisi data navigation
tekne gezintisi boat cruising
oyun gezintisi game navigation
nehir gezintisi river cruising
grup gezintisi group rides
tema gezintisi theme ride
köprü gezintisi bridge navigational
büyük daire gezintisi great circle navigation
çalışma gezintisi operating rides
göl gezintisi lake cruising
uygulama gezintisi application navigation
mağaza gezintisi shop navigation
fare gezintisi mouse navigation
çukur gezintisi pit walkabout
proje gezintisi project navigation
göl gezintisi lake navigation
okyanus gezintisi ocean cruising
at arabası gezintisi horse drawn carriage ride
personel gezintisi personnel navigant
sekme gezintisi tab cruise
dağ gezintisi mountain drive
anket gezintisi survey navigation
cep gezintisi pocket cruise
at arabası gezintisi a horse carriage ride
tekne gezintisi boat-ride from
bizon gezintisi bison roam
stil gezintisi style navigation
takvim gezintisi calendar navigation
kapak gezintisi cover cruise
sal gezintisi a raft ride