''portal navigation''

''portal navigation'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''portal navigation'' & # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039;

''portal navigation'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

portal-to-portal portal-to-portal
portal-to-portal pay portaldan portala ödeme
from portal to portal portaldan portala
home page of the u.s. government's official web portal for r abd’nin ana sayfası hükümetin resmi web portalı
browser's navigation bar tarayıcının gezinti çubuğu
navigation doesn't gezinme yapmıyor & # 039; t
hepatic portal vein hepatik portal ven
hypothalamohypophysial portal system hipotalamohipofiziyal portal sistem
portal kapı
portal canal portal kanalı
portal circulation portal dolaşımı
portal cirrhosis portal sirozu
portal fissure portal çatlak
portal frame portal çerçevesi
portal hypertension portal hipertansiyon
portal lobule of liver karaciğer portal lobülü
portal system portal sistemi
portal vein portal ven
portal-systemic encephalopathy portal-sistemik ensefalopati
customer portal müşteri portalı
online portal çevrimiçi portal
portal site portal sitesi
portal crane portal vinç
captive portal esir portalı
partner portal ortak portalı
portal page portal sayfası
tunnel portal tünel portalı
web-based portal web tabanlı portal
supplier portal tedarikçi portalı
website portal web sitesi portalı
portal website portal web sitesi
job portal iş portalı
portal solution portal çözümü
patient portal hasta portalı
portal blood portal kan
self-service portal self servis portalı
dealer portal satıcı portalı
employee portal çalışan portalı
client portal müşteri portalı
participant portal katılımcı portalı
information portal bilgi portalı
parent portal ana portal
news portal haber portalı
enterprise portal kurumsal portal
secure portal güvenli portal
admin portal yönetici portalı
support portal destek portalı
portal axle portal aks
community portal topluluk portalı
portal de internet internet portalı