o zamandan beri

o zamandan beri teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
o zamandan beri it has been some time since

o zamandan beri terimi için benzer kelimeler ve anlamları

o zamandan beri thenceforth
o zamandan beri thenceforward
o zamandan beri ever since
o zamandan beri since then
ne zamandan beri since when
ama o zamandan beri but since
uzun zamandan beri long since
o zamandan beri since that time
o zamandan beri değil not since
her zamandan beri since ever
o zamandan beri have since
uzun zamandan beri it has been a long time since
her zamandan beri since always
o zamandan beri has since been
uzun zamandan beri since long ago
o zamandan beri it's been a while since
o zamandan beri away since
çoğu zamandan beri since most
o zamandan beri have long since
o zamandan beri for since
o zamandan beri it's ages since
uzun zamandan beri since long
o zamandan beri that since
ne zamandan beri how long since
o zamandan beri have since been
o zamandan beri it is ages since
o zamandan beri has been around since
ve o zamandan beri and ever since
o zamandan beri has long since
o zamandan beri it's been ages since
uzun zamandan beri bilinen have long been known
o zamandan beri since so far
uzun zamandan beri long time since
ne zamandan beri biliyorsun how long have you known
uzun zamandan beri biliniyor has long been known
o zamandan beri yürürlükte in force since
o zamandan beri years since
o zamandan beri ilk defa for the first time since
uzun zamandan beri vaat long-promised
sadece o zamandan beri only since
o zamandan beri time since
yeni zamandan beri time since new
bu zamandan beri since this time
o zamandan beri boşta idle since
o zamandan beri yerinde in place since
o zamandan beri it's years since
uzun zamandan beri i long since
o zamandan beri since over
ne zamandan beri sende how long have you had
sen ne zamandan beri how long do you