if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i

if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i bir bitiş çizgisine dair bazı fikrim varsa, sanmıyorum.

if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i terimi için benzer kelimeler ve anlamları

some set idea of a finish line bitiş çizgisine dair bazı fikirler
i don't think it's a good idea bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum
i don't think that is a good idea bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum
think! think! think! düşünün! düşünün! düşünün!
i don't think you're ready bence hazır olmadığını sanmıyorum
do you think it's a good idea bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musunuz?
don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
if you don't vote don't complain oy kullanmazsanız şikayet etmeyin
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.
you don't like the idea fikri beğenmediniz
don't you think sence de öyle değil mi?
don't you think that sence de öyle değil mi?
don't believe everything you think düşündüğün her şeye inanma
you don't think sanmıyorsun
i don't you think sanmıyorum
what do you think of this idea bu fikir hakkında ne düşünüyorsun
what do you think about this idea bu fikir hakkında ne düşünüyorsun
paint finish finish boya bitirmek
i don't think i've ever hiç sanmıyorum sanmıyorum
i don't think it's fair onun adil olduğunu sanmıyorum
i don't think it's true bunun doğru olduğunu sanmıyorum.
don't think it's going to be don 'olacağını sanmıyorum
i'm sorry... i don't think so üzgünüm ... sanmıyorum
don't think it's right sanmıyorum, doğru mu?
i don't think i'm going to sanırım gitmeyeceğimi sanmıyorum
i think it's a good idea bence bu iyi bir fikir
i don't finish bitiremiyorum
if i don't finish eğer bitirmezsem
don't ask don't tell sorma, sorma
don't don't shout bağırma! bağırma
don't see don't believe yapma inanmıyorum inanma
don't lie don't steal yalan söyleme çalma
i don't have any idea hiçbir fikrim yok
i don't have idea fikrim yok
don't get the wrong idea yanlış bir fikir anlama
i don't have the slightest idea why neden en ufak bir fikrim yok
don't have idea fikrim yok
don't agree with this idea bu fikirle aynı fikirde değil
don't have any idea what ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok
i don't agree this idea bu fikri kabul etmiyorum
i don't any idea hiçbir fikrim yok
will give you some idea of sana bir fikir vereceğim
some do's and don'ts bazıları & # 039; s yapar ve & # 039; ts
here are some do's and don'ts işte bazı şeyler var ve yapmıyoruz
i don't think so sanmıyorum
don't think sanmıyorum
i don't think that sanmıyorum ki
don't think too much fazla düşünmeyin
don't even think sanmıyorum bile
don't think twice iki kere düşünmeyin