& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler

& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler 'polluter pays' and 'user pays' principles

& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kirleten öder polluter pays
kirleten ilke öder polluter pays principle
kirleten öder ilkesi polluter pay principle
19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj 19'-o''- 19'-6'' garage
çevreyi kirleten pollutes the environment
kirleten sullying
kirleten endüstriler polluting industries
kirleten topluluklar fouling communities
en büyük kirleten biggest polluter
ağır kirleten fabrikalar heavily polluting factories
yerel suyu kirleten polluting local water
kirleten ülke polluting country
en çok kirleten pollutes the most
vücudunu kirleten polluting your body
kirleten şirket polluting company
kirleten giymek wear contaminates
kirleten sorumlu polluter liable
kullanıcı prensibi öder user pays principle
kullanıcı öder user pays
kullanıcı temeli öder user pays basis
& # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem ''pay-as-you-go'' method
& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; ''portal navigation''
& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; ''fax mailbox''
& # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri ''no fault'' grounds for divorce
& # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039; ''earmarked for service''
& # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039; ''still a rebel''
& # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar ''by the time'' they start
(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; (each a ''program''
a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039; a ''for cause''
& # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039; ''contract law 101''
& # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039; ''thought without ever''
& # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039; ''unexamined sense''
& # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin 'space' and 'enter'
o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039; she's 5'' 2'
& # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler ''as is'' and any express or implied warranties
& # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039; ''deceased document''
& # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039; ''illusion of security''
kolay prensipler facile princeps
prensipler principles
temel prensipler core principles
temel prensipler underlying principles
temel prensipler basic principles
temel prensipler fundamental principles
temel prensipler basic tenets
temel prensipler principles underlying
ana prensipler major principles
ana prensipler key principals
ahlaki prensipler moral principles
üniform prensipler uniform principles
prensipler ve acenteler principals and agents