(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039;

(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; (each a ''program''

(her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039; terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj 19'-o''- 19'-6'' garage
& # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039; ''still a rebel''
& # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem ''pay-as-you-go'' method
& # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039; ''portal navigation''
& # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039; ''fax mailbox''
& # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri ''no fault'' grounds for divorce
& # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039; ''earmarked for service''
& # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler 'polluter pays' and 'user pays' principles
& # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar ''by the time'' they start
a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039; a ''for cause''
& # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039; ''contract law 101''
& # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039; ''thought without ever''
& # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039; ''unexamined sense''
& # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin 'space' and 'enter'
o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039; she's 5'' 2'
& # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler ''as is'' and any express or implied warranties
& # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039; ''deceased document''
& # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039; ''illusion of security''
herhangi biri veya her biri any or every
her biri üçte biri one third each
her biri için beşte biri one fifth for each
her biri veya herhangi biri each or any
& # 039; nakit-for-clunkers & # 039; program 'cash-for-clunkers' program
satış & # 039; (net & # 039; bir & # 039; fıçı sales'(net'of'vat
program 1, program 2 schedule 1, schedule 2
ünlü biri, tanınmış biri a celebrity
biri ile biri arasında between one and another
biri onda biri one tenth the size
biri artı biri ne kadar? how much is one plus one?
dörtte biri ile üçte biri one fourth to one third
beşte biri ve üçte biri one fifth and one third
& # 039; durum & # 039; teyit & # 039; ' status' confirmed'
pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten of the 'nonmarket sector' or 'third sector' is still relatively
6 & # 039; 6 & # 039; & # 039; şekil 6'6'' figure
& # 039; şeytanın trill sonatını & # 039; & # 039; 'devil's trill sonata''
her şey & # 039; işletme & # 039; everything 'business'
her şey & # 039; & # 039; yeşil oldu everything''s gone green
& # 039; her zaman açık & # 039; kanal 'always on' channel
bitti, & # 039; & # 039; her zaman seninle olmak istiyorum. over was, ''i want to be with you always.
her şey, her yerde, her zaman anything, anywhere, anytime
her yerde, her yerde, her zaman anyplace, anywhere, anytime
her biri için bir tane one for each
her biri bir once every
her biri bir once each
her biri bir tane öğretir each one teach one
her biri bir tane one per each
her biri bir saat one hour each
her biri bir konu one subject each
her biri bir conta a gasket, each,
her biri bir transfer each a transfer