has been clear for some time

has been clear for some time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
has been clear for some time bir süredir açıktı

has been clear for some time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it has been clear for some time bir süredir belli oldu
has been around for some time bir süredir buralarda
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
has been for some time bir süredir
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
it has been some time since o zamandan beri
has been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
it has been clear açıktı
it has been made clear anlaşıldı
it has never been clear asla net olmamıştı
has been very clear çok açıktı
has not been clear net değildi
has been clear that açıktı
it has been clear that belliydi
it has never been more clear daha net olmamıştı
has not been clear enough yeterince açık olmamıştı
it has been clear from the very beginning, en başından beri belliydi,
it's been some time biraz zaman oldu
been around for some time bir süredir etrafta
had been going on for some time bir süredir devam ediyordu
had been for some time bir süredir olmuştu
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu
it had been some time since o zamandan beri
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
have been around for some time bir süredir buralarda
some progress has been made bazı ilerlemeler kaydedilmiştir
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
there has been some controversy bazı tartışmalar oldu
there has been some discussion bazı tartışmalar oldu
there has been some debate bazı tartışmalar oldu
there has been some changes bazı değişiklikler oldu
some effort has been made biraz çaba sarf edildi
there has been some effort biraz çaba var
has been some confusion biraz karışıklık oldu
there has been some misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş.
there has been some concern bazı endişeler var
there has been some doubt bazı şüpheler oldu
some criticism has been bazı eleştiriler olmuştur
there has been some criticism bazı eleştiriler oldu
has been some change biraz değişiklik oldu
has been some disagreement bazı anlaşmazlıklar oldu
there has been some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar oldu
some work has been done bazı işler yapıldı
there has been some trouble bir sorun oldu
there has been some concern about hakkında bazı endişeler var
has been submitted some bazı gönderildi
there has been some success bazı başarılar oldu
there has been some bazı olmuştur