some work has been done

some work has been done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
some work has been done bazı işler yapıldı

some work has been done terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has done some work on this bu konuda bazı çalışmalar yaptı
work has been done iş yapıldı
much work has been done çok iş yapıldı
little work has been done çok az iş yapıldı
work that has been done yapılan iş
further work has been done daha fazla iş yapıldı
the work has been being done iş yapıldı
intensive work has been done yoğun iş yapıldı
a lot of work has already been done çok iş yapıldı bile
still some work to be done hala yapılması gereken bazı işler
have some work done biraz iş yaptırmak
some work to be done yapılması gereken bazı işler
i'm getting some work done bazı işler yapıyorum
done some work biraz iş yaptım
has done some research bazı araştırmalar yaptı
work had been done iş yapıldı
work had already been done iş çoktan yapılmıştı
work been done. iş yapıldı.
much work had been done çok iş yapılmıştı
has done a good work iyi bir iş yaptı
any work that has to be done yapılması gereken işler
has done sterling work ayar işi yaptı
has done management work yönetim işi yaptı
has been done yapıldı
what has been done ne yapıldı
has already been done zaten yapıldı
has not been done yapılmadı
justice has been done adalet yapıldı
has been done for you senin için yapıldı
damage has been done hasar yapıldı
much has been done çok şey yapıldı
little has been done çok az şey yapıldı
it has already been done zaten yapıldı
payment has been done ödeme yapıldı
research has been done araştırma yapıldı
has this been done bu yapıldı mı
nothing has been done hiçbir şey yapılmadı
has just been done yeni yapıldı
everything has been done her şey yapıldı
that has been done bu yapıldı
a lot has been done çok şey yapıldı
has been done so far şimdiye kadar yapıldı
has never been done before daha önce hiç yapılmamış
has not been done yet henüz yapılmadı
calculation has been done hesaplama yapıldı
after this has been done bu yapıldıktan sonra
i has been done yapıldım
what has been done so far? şu ana kadar ne yapıldı?
this has already been done bu zaten yapıldı
this has not been done bu yapılmadı