bazı tartışmalar oldu

bazı tartışmalar oldu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bazı tartışmalar oldu there has been some debate

bazı tartışmalar oldu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bazı tartışmalar oldu there has been some controversy
bazı tartışmalar oldu there was some discussion
bazı tartışmalar oldu there has been some discussion
hakkında bazı tartışmalar oldu there was some discussion about
tartışmalar ve tartışmalar debates and discussions
tartışmalar ve tartışmalar discussions and debates
bazı tartışmalar var there is some debate
bazı tartışmalar some debate
bazı tartışmalar some controversy
bazı tartışmalar var mı there is some debate whether
bazı tartışmalar var there is some controversy
hala bazı tartışmalar var there is still some debate
bazı tartışmalar gerçekleşti some discussions took place
bazı tartışmalar yapmak have some discussions
tartışmalar oldu have had discussions
tartışmalar oldu there have been controversies
tartışmalar oldu there have been debates
tartışmalar oldu have been debates
çeşitli tartışmalar oldu have had various discussions
tartışmalar oldu have been arguments
büyük tartışmalar oldu there has been great debate
önemli tartışmalar oldu there has been considerable debate
bazı yargı bölgelerinde, bazı istisnalar hariç as some jurisdictions do not allow some of the exclusions
bazı problemlerim oldu i have had some problems
bazı karışıklıklar oldu there has been some confusion
bazı problemler oldu there have been some problems
bazı değişiklikler oldu there have been some changes
bazı değişiklikler oldu there has been some changes
bazı deneyimlerim oldu i have had some experiences
bazı çatışmalar oldu had some conflicts
bazı gecikmelerimiz oldu we had some delays
bazı raporlar oldu there have been some reports
bazı şüpheler oldu there has been some doubt
bazı şüpheler oldu some doubts have been
bazı eleştiriler oldu there has been some criticism
bazı anlaşmazlıklar oldu has been some disagreement
üzerinde bazı etkileri oldu have had some impact on
bazı girişimler oldu some attempts have been
bazı kolejleri oldu has had some college
bazı yanlış anlaşılmalar oldu there has been some misunderstanding
bazı problemlerim oldu i have been some problems
bazı kayıplara neden oldu led to some loss of
bazı dehşet ile oldu it was with some dismay
bazı olumlu etkileri oldu had some positive impact
bazı şüphelerim oldu i raised some doubts
bazı başarılar oldu there has been some success
bazı endikasyonlar oldu there have been some indications
bazı başarılarımız oldu we have had some success
bazı hasarlara neden oldu caused some damage
bazı değişiklikler oldu have been some changes