bir süredir devam ediyordu

bir süredir devam ediyordu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir süredir devam ediyordu had been going on for some time

bir süredir devam ediyordu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

uzun süredir devam eden ve devam eden longstanding and ongoing
uzun süredir devam eden çabalarına devam etti continued its long-standing efforts
devam ediyordu was having a go at
devam ediyordu were continuing
devam ediyordu was going on about
hala devam ediyordu was still going on
devam ediyordu was going along
operasyonlar devam ediyordu operations were underway
devam ediyordu was continuing
görüşmeler devam ediyordu talks were ongoing
planlar devam ediyordu plans were underway
hala devam ediyordu were still ongoing
düşmeye devam ediyordu was continuing to decline
bu devam ediyordu that was ongoing
devam ediyordu were picking on
ile devam ediyordu was in continuity with
girişimler devam ediyordu initiatives were underway
seçim süreci devam ediyordu selection process was ongoing
o zamandan beri devam ediyordu was going on since
çalışma devam ediyordu study was ongoing
uzun süredir devam eden bir üye a long-standing member
uzun süredir devam eden bir taahhüt a long-standing commitment
uzun süredir devam eden bir gelenek a long standing tradition
uzun süredir devam eden bir ticaret anlaşmazlığı a long-running trade dispute
uzun süredir devam eden bir sorun a long standing problem
uzun süredir devam eden bir işbirliği a long-standing collaboration
uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık a long-running dispute
uzun süredir devam eden bir iş ortağı a longstanding business partner
bir süredir devam ediyor has been underway for some time
uzun süredir devam eden bir tedarikçi a long-standing supplier of
uzun süredir devam eden bir politika a long-standing policy
uzun süredir devam eden bir ortaklık a longstanding partnership
uzun süredir devam eden bir çaba a long-standing effort
uzun süredir devam eden bir hedef a long standing goal
uzun süredir devam eden bir sicili a long standing track record
bir süredir devam ediyor has been going on for a very
uzun süredir devam eden bir tartışma a long standing controversy
uzun süredir devam eden bir ilişki var has a long-standing relationship
uzun süredir devam eden bir yarık a long standing rift
uzun süredir devam eden bir tartışma konusu a subject of long-running debate
uzun süredir devam eden bir girişim a long-standing initiative
uzun süredir devam eden yasal bir anlaşmazlık a long running legal dispute
uzun süredir devam eden longstanding
uzun süredir devam eden taahhüt longstanding commitment
uzun süredir devam eden gelenek long-standing tradition
uzun süredir devam eden deneyim long-standing experience
uzun süredir devam eden politika long-standing policy
uzun süredir devam eden pratik long-standing practice
uzun süredir devam eden konular long-standing issues
uzun süredir devam eden üye long-standing member