it has been some time since we last spoke

it has been some time since we last spoke teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.

it has been some time since we last spoke terimi için benzer kelimeler ve anlamları

since the last time we spoke son konuştuğumuzdan beri
since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri
it has been a while since the last time son zamandan beri bir süre oldu.
it has been some time since o zamandan beri
has been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
the last time we spoke en son konuştuğumuz
the last time he spoke en son konuştuğu
it's been a long time since we last en son bizden beri uzun zaman geçti.
it's been a long time since last son zamandan beri uzun zaman oldu
has been since last son beri
it had been some time since o zamandan beri
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
since some time has bir süredir
since some time has elapsed bir süre geçtiğinden
it has been a long time since uzun zamandan beri
it has been long time since uzun zaman oldu
we last spoke son konuştuk
last spoke son konuştum
i spoke last week geçen hafta konuştum
it's been ages since i last son yaşımdan beri uzun zaman oldu
it's been a while since our last bizim sondan beri bir süre oldu
it's been long since i last en son başladığımdan bu yana çok zaman geçti.
since the last time we met son görüşmemizden beri
long time since i last uzun zamandan beri
since the last time you son zamandan beri sen
time since last son zamandan beri
since the last time i was son zamandan beri
regard to time since last meal son öğünden beri geçen süreye göre
she spoke some biraz konuştu
has been around for some time bir süredir buralarda
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
has been for some time bir süredir
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
has been clear for some time bir süredir açıktı
since some time bir zamandan beri
it was some time since o zamandan beri
some time last year geçen sene biraz zaman
last for some time bir süre için son
been a long time since uzun zamandan beri
it is been a long time since uzun zaman oldu
it have been a long time since uzun zamandan beri
it had been a long time since o zamandan beri uzun zaman olmuştu.
it' been a long time since o & # 039; uzun zamandan beri
has since been o zamandan beri
it has been a while since uzun zaman oldu
has been around since o zamandan beri
has been since beri
it has been a month since o zamandan beri bir ay oldu