bir süredir buralarda

bir süredir buralarda teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir süredir buralarda have been around for some time

bir süredir buralarda terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir süredir buralarda has been around for a while
bir süredir buralarda has been around for some time
buralarda bir yerde around here somewhere
buralarda herhangi bir satış any sale hereunder
buralarda around here
buralarda satıldı sold hereunder
buralarda olacağım i will be around
veya buralarda or thereabouts
buralarda bulundum i've been around
hala buralarda is still around
o buralarda he is around
buralarda satılan ürünler products sold hereunder
hala buralarda are still around
yetişkinler buralarda adults are around
buralarda söyle say around here
hala buralarda ol still be around
genellikle buralarda are usually around
buralarda kurtarılabilir olmak be recoverable hereunder
i & # 039; & # 039; buralarda ol i'' be around
kim buralarda who's been around
hala buralarda still around here
buralarda by around here
işlerin buralarda yapılması the way things are done around here
hepsi buralarda çalışıyor all work hereunder
buralarda satılan ürün product sold hereunder
şimdi buralarda around here now
buralarda yeni new around here
bir yıldan fazla bir süredir for well over a year
mutlu bir şekilde beş yıla yakın bir süredir evli. happily married for close to five years.
bir süredir for some time now
bir süredir for quite some time
bir süredir for a while now
on yıldan uzun bir süredir for over a decade
bir süredir since a while
şimdilik bir süredir for quite some time now
bir yıldan fazla süredir for over a year now
40 yılı aşkın bir süredir for over 40 years
bir süredir for quite a while now
100 yılı aşkın bir süredir for over 100 years
bir süredir for some considerable time
bir süredir ilk defa for the first time in a while
bir süredir for a while yet
elli yılı aşkın bir süredir for over fifty years
uzun süredir devam eden bir üye a long-standing member
bir süredir for a quite a while
bir süredir yazmadım i haven't written for a while
bir süredir belli oldu it has been clear for some time
uzun süredir bir yandaş long a proponent
uzun süredir devam eden bir taahhüt a long-standing commitment
bir süredir for a quite while