bir süredir açıktı

bir süredir açıktı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir süredir açıktı has been clear for some time

bir süredir açıktı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir şey herkese açıktı something was clear to all
açıktı were open
açıktı it was open to
acıktı went hungry
dan açıktı it was clear from
açıktı it has been clear
bütün gözler açıktı all eyes were on
kapı açıktı the door was open
açıktı been open
bana açıktı it was clear to me that
gözlerim tamamen açıktı my eyes were wide open
halka açıktı was publicly known
onus açıktı the onus was on
açıktı has been open
o kadar açıktı it was plain that
o açıktı he was clear
pencere açıktı the window was open
gözün açıktı had your eye on
acıktı is starved for
görmek açıktı it was clear to see
ile açıktı were open with
açıktı was obvious
hava açıktı the weather was clear
çok açıktı it was so clear
çok açıktı has been very clear
hala açıktı was still open
halka açıktı was publicly available
açıktı were obvious
bizim için açıktı it was clear to us that
her şey açıktı everything was clear
açıktı was manifest
oldukça açıktı was quite clear
soruya açıktı were open to question
açıktı has been clear that
yol açıktı the way was open for
açıktı it is been clear
bu açıktı this was evident
gökyüzü açıktı the sky was clear
onlar açıktı they were open
gökyüzü açıktı the skies were clear
her zaman açıktı it was always clear
çok açıktı was very clear
o çok açıktı she was very clear
cevabı açıktı his answer was clear
çok açıktı was very open
açıktı was clear that
açıktı had open
bu açıktı this was clear
ışıklar açıktı the lights were on
yol açıktı the road was open