there has been some misunderstanding here

there has been some misunderstanding here teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
there has been some misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş.

there has been some misunderstanding here terimi için benzer kelimeler ve anlamları

there has been some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar oldu
there must have been a misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı.
i believe that there must have been a misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olması gerektiğine inanıyorum
there has been a misunderstanding bir yanlış anlaşılma oldu
there has been misunderstanding yanlış anlaşılma var
i regret that there has been a misunderstanding. bir yanlış anlaşılma olduğu için pişmanım.
must have been a misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmalı
there is some misunderstanding bazı yanlış anlaşılma var
there's some misunderstanding bir yanlış anlaşılma var
there have been a misunderstanding bir yanlış anlaşılma olmuş
there may have been a misunderstanding bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir
i think there's been a misunderstanding sanırım bir yanlış anlaşılma oldu.
there's been a slight misunderstanding hafif bir yanlış anlaşılma oldu
might has been a misunderstanding bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir
has been a misunderstanding bir yanlış anlaşılma oldu
here! here! here! işte! işte! işte!
some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar
there was a misunderstanding bir yanlış anlama var
there is a misunderstanding bir yanlış anlaşılma var
let there be no misunderstanding yanlış anlama olmamasına izin ver
there is no misunderstanding yanlış anlama yok
i think there is a misunderstanding bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum
there appears to be a misunderstanding bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor
there must be a misunderstanding yanlış anlaşılma olmalı
there might be a misunderstanding yanlış anlaşılma olabilir
i think there are being a misunderstanding bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum
there is misunderstanding yanlış anlaşılma var
there seem to be a misunderstanding bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor
there was any misunderstanding yanlış anlaşılma var
there seems to be a misunderstanding bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor
so that there is no misunderstanding yanlış anlaşılma olmadığından
perhaps there is a misunderstanding belki bir yanlış anlaşılma var
lest there be any misunderstanding yanlış anlama varsa
been a misunderstanding yanlış anlama oldu
misunderstanding has occurred yanlış anlama oldu
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
there has been some controversy bazı tartışmalar oldu
there has been some discussion bazı tartışmalar oldu
there has been some debate bazı tartışmalar oldu
there has been some changes bazı değişiklikler oldu
there has been some effort biraz çaba var
there has been some concern bazı endişeler var
there has been some doubt bazı şüpheler oldu
there has been some criticism bazı eleştiriler oldu
there has been some trouble bir sorun oldu
there has been some concern about hakkında bazı endişeler var
there has been some success bazı başarılar oldu
there has been some bazı olmuştur
there has been some influence bir etkisi oldu
here there are some burada biraz var