seninle konuşmadan biraz zaman geçti.

seninle konuşmadan biraz zaman geçti. teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
seninle konuşmadan biraz zaman geçti. it has been some time without talking to you.

seninle konuşmadan biraz zaman geçti. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

seninle seninle bağlantıya geçiyorum i'm contacting you on behalf
konuşmadan sağır deaf without speech
konuşmadan önce düşün think before you speak
konuşmadan konuşmaya çeviri speech-to-speech translation
konuşmadan without speaking
konuşmadan önce before speaking
konuşmadan önce before talking
konuşmadan without talking
konuşmadan sonra after conversation
hakkında konuşmadan önce before we talk about
bir kelime konuşmadan without speaking a word
konuşmadan önce düşün think before speaking
hakkında konuşmadan önce before talking about
bir konuşmadan sonra after a talk
konuşmadan uzun süre long time without speaking
konuşmadan önce before we speak
konuşmadan sonra after the speech
doktorunuzla konuşmadan without talking to your doctor
konuşmadan daha iyi yaz write better than speak
konuşmadan by not talking
konuşmadan than talking
konuşmadan without speech
hakkında konuşmadan without talking about
konuşmadan alıntılar extracts from speech
konuşmadan daha fazla dinle listen more than talk
konuşmadan alıntı excerpt from the speech
konuşmadan önce before i speak
yani, bu konuşmadan sonra so, after this conversation
konuşmadan önce düşünmek to think before speak
konuşmadan önce before i can speak
konuşmadan önce düşün think before talking
önce doktorunuzla konuşmadan without talking to your doctor first
tarafından verilen bir konuşmadan from a speech delivered by
hiç konuşmadan without speaking any
konuşmadan than talk
konuşmadan alıntı excerpt of a talk
konuşmadan daha iyi better than speaking
konuşmadan önce dinle listen before talk
konuşmadan çıkarmak extract from speech
konuşmadan önce before i talk
konuşmadan zevk enjoyed speaking
seninle temasa geçti contacted with you
seninle temasa geçti got in touch with you
seninle temasa geçti was contacted by you
ilk seninle temasa geçti first contacted you
başkası geçti ve geçti someone else and passed on
biraz üzerinden geçti went over some
her zaman biraz zaman alır always takes some time
her zaman seninle always with you
seninle zaman geçirmek spend time with you