it's been for quite some time

it's been for quite some time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu

it's been for quite some time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i'm quite, quite, lost çok, çok, kayboldum
for quite some time bir süredir
quite some time baya zaman
for quite some time now şimdilik bir süredir
quite some time ago epey zaman önce
quite some time now şimdi oldukça zaman
it took quite some time biraz zaman aldı
after quite some time bir süre sonra
for quite some time to come bir süre gelecek
pending for quite some time bir süredir beklemede
a patient for quite some time bir süredir hasta
it will be quite some time before daha önce biraz zaman olacak
and for quite some time ve bir süredir
spent quite some time epey zaman geçirdim
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
it's been some time biraz zaman oldu
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
it's been quite a while uzun zaman oldu
it's been quite oldukça oldu
it's been quite a ride oldukça sürdü
it's been a quite oldukça oldu
it's quite time tam zamanı
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.
has been around for some time bir süredir buralarda
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
been around for some time bir süredir etrafta
had been going on for some time bir süredir devam ediyordu
has been underway for some time bir süredir devam ediyor
has been for some time bir süredir
it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
it has been some time without talking to you. seninle konuşmadan biraz zaman geçti.
it has been some time since o zamandan beri
has been clear for some time bir süredir açıktı
has been some time since o zamandan beri
had been for some time bir süredir olmuştu
it had been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
have been around for some time bir süredir buralarda
some quite biraz
quite some years epeyce yıllar
quite some difficulty oldukça zor
quite some experience oldukça tecrübeli
quite some difference oldukça fark
have quite some way to go gitmek için oldukça yol var
quite some work oldukça iş
quite some resources epeyce kaynak
by quite some way bir şekilde
quite some expertise oldukça uzmanlık
there'd been some bir süre önce