it's been some time since

it's been some time since teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.

it's been some time since terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it has been some time since we last spoke en son konuştuğumuzdan beri zaman geçti.
it has been some time since o zamandan beri
has been some time since o zamandan beri
it had been some time since o zamandan beri
it has been some time since we have had news of haber aldığımızdan beri bir süre geçti.
it's been a long time since we last en son bizden beri uzun zaman geçti.
it's been a long time since last son zamandan beri uzun zaman oldu
it' been a long time since o & # 039; uzun zamandan beri
it's years since since o zamandan beri geçen yıllar
since some time bir zamandan beri
since some time has bir süredir
it was some time since o zamandan beri
since some time has elapsed bir süre geçtiğinden
it's been years since i've benden beri yıllar geçti ve
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
it's been some time biraz zaman oldu
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu
it has been a long time since uzun zamandan beri
it has been long time since uzun zaman oldu
been a long time since uzun zamandan beri
it is been a long time since uzun zaman oldu
it have been a long time since uzun zamandan beri
it has been a while since the last time son zamandan beri bir süre oldu.
it had been a long time since o zamandan beri uzun zaman olmuştu.
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
it's been a while since o zamandan beri
it's been ages since o zamandan beri
it's been years since o zamandan beri
it's been a year since o zamandan beri bir yıl oldu
it's been ages since i last son yaşımdan beri uzun zaman oldu
i have been here since 9 o'clock saat 9'dan beri buradayım
since i've been here burada olduğumdan beri
i've been working since o zamandan beri çalışıyorum
it's been a while since our last bizim sondan beri bir süre oldu
i've been here since o zamandan beri buradayım
i've been living here since o zamandan beri burada yaşıyorum
it's been seven years since bu yana yedi yıl oldu
haven't been there since o zamandan beri orada bulunmadım
since i've been bulunduğumdan beri
it's been many years since o zamandan beri
it's been six months since bu yana altı ay oldu
it has been a while since i don't uzun zaman oldu.
it's been three years since o zamandan beri üç yıl oldu
it's been two since o zamandan beri iki
since 200 i've been 200’den beri
it's been 4 months today since the night my sister died. ablamın öldüğü geceden bu yana 4 ay geçti.
it's been while since o zamandan beri
it's been more than a week since bu yana bir haftadan fazla oldu
it's been already five years since o zamandan beri zaten beş yıl oldu
it's been 35 years since bu yana 35 yıl oldu