''by the time'' they start

''by the time'' they start teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar

''by the time'' they start terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the time they start başladıkları zaman
start time and end time başlangıç zamanı ve bitiş zamanı
start time stop time başlangıç zamanı bitiş zamanı
start start-up test başlangıç testi başlat
as they may from time to time be amended zaman zaman değişebilecekleri gibi
it's time to start başlama zamanı
it's time to start planning planlamaya başlama zamanı
it's about time to start başlama zamanı geldi
it's time for a new start yeni bir başlangıç yapma zamanı
time time time zaman zaman zaman
they will start başlayacaklar
before they start başlamadan önce
they already start zaten başladılar
once they start bir kere başladılar
when they start ne zaman başladıkları
they would start başlarlar
they start to laugh gülmeye başlarlar
so they can start böylece başlayabilirler
they start talking about hakkında konuşmaya başlarlar
they are doomed from the start baştan mahkumlar
they plan to start başlamayı planlıyorlar
but that they are reluctant to start working on this memory. ama bu hafıza üzerinde çalışmaya başlamak için isteksiz olduklarını.
they start thinking düşünmeye başlarlar
they start from the onlar başlar
they shall start başlayacaklar
they start talking konuşmaya başlarlar
they start off başlarlar
they may start başlayabilirler
they start learning öğrenmeye başlarlar
they start having problems problem yaşamaya başlarlar
they agreed to start başlamayı kabul ettiler
start time başlama zamanı
start-up time başlama zamanı
start on time zamanında başla
scheduled start time programlanmış başlangıç zamanı
start and end time başlangıç ve bitiş zamanı
latest start time son başlangıç zamanı
earliest start time en erken başlangıç zamanı
start time offset başlangıç zamanı ofseti
start and stop time başlangıç ve bitiş zamanı
start date and time başlangıç tarihi ve saati
it is time to start başlama zamanı
new start time yeni başlangıç zamanı
it was time to start başlama zamanı gelmişti
schedule start time program başlangıç zamanı
start-delay time gecikme zamanı
day start time gün başlangıç saati
normal start time normal başlangıç zamanı
designated start time belirlenmiş başlangıç zamanı
start end time başlangıç bitiş zamanı