'devil's trill sonata''

'devil's trill sonata'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
'devil's trill sonata'' & # 039; şeytanın trill sonatını & # 039; & # 039;

'devil's trill sonata'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

trill ötüş
chirp or trill cıvıl cıvıl
trill key trill anahtarı
'sonata for violin no. 1 in g minor bmw 1001' 'keman no için sonat. lg minor bmw 1001'de 1 & # 039;
chopin's sonata chopin & # 039; s sonata
kreutzer sonata kreutzer sonata
moonlight sonata mehtap sonata
sonata sonat
sonata da camera sonata da kamera
sonata da chiesa sonata da chiesa
sonata form sonata formu
sonata-rondo sonat-rondo
trio sonata trio sonata
piano sonata piyano sonat
sonata in a sonata bir
sonata in g sonata g
devil's advocate şeytanın savunucusu
devil's claw şeytanın pençesi
play devil's advocate şeytanın oyununu savunan
the devil's own şeytanın kendisi
devil's due şeytan nedeniyle
the devil's in the details şeytan ayrıntılarda
devil's food cake şeytanın yemek keki
devil's food şeytanın yiyecekleri
devil's bargain şeytanın pazarlığı
devil's work şeytanın işi
an idle brain is the devil's workshop boşta çalışan bir beyin şeytanın atölyesidir.
devil's tail şeytanın kuyruğu
playing devil's advocate şeytanın oyununu savunan
devil's breath şeytanın nefesi
an idle mind is the devil's workshop boşta bir zihin şeytanın atölyesidir
idleness is the devil's workshop asılsızlık şeytanın atölyesidir
devil's playground. şeytanın oyun alanı.
devil's horns şeytanın boynuzu
being devil's advocate şeytanın savunucusu olmak
i'm a devil ben bir şeytanım
the devil's gambit şeytanın oyunu
devil's workshop şeytanın atölyesi
played the devil's advocate şeytanın avukatı rolünü oynadı
the devil's kickers şeytanın atıcıları
devil's stream şeytanın akışı
devil's handiwork şeytanın işi
idle mind is a devil's workshop boşta kalma bir şeytanın atölyesidir
devil's bridge şeytanın köprüsü
devil's hand şeytanın eli
blue devil mavi şeytan
blue devil's mavi şeytan & # x27; s
blue-devil mavi şeytan
devil şeytan
devil and deep blue sea şeytan ve masmavi deniz