there'd been some

there'd been some teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
there'd been some bir süre önce

there'd been some terimi için benzer kelimeler ve anlamları

there's been some very çok oldu
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
where there's a will there's a way orada bir irade var bir yolu var
where there's smoke there's fire orada duman var duman
when there's a will there's a way varken bir iradenin bir yolu var
if there's a will there's a way eğer bir istek varsa bir yolu var
there's a will there's a way orada bir irade var bir yolu var
while there's life there's hope oradayken yaşamı ümit ediyor
where there's hope, there's life ümidin olduğu yerde, hayat
where there's muck there's brass orda sümük var orda s pirinç
there's muck there's brass orda silahi var orda s pirinç
when there's a will there's a orada bir istek olacak bir
there have been some bazı olmuştur
there has been some confusion bazı karışıklıklar oldu
there has been some controversy bazı tartışmalar oldu
there have been some problems bazı problemler oldu
there have been some changes bazı değişiklikler oldu
there has been some discussion bazı tartışmalar oldu
there has been some debate bazı tartışmalar oldu
there has been some changes bazı değişiklikler oldu
there has been some effort biraz çaba var
there have been some reports bazı raporlar oldu
there has been some misunderstanding here burada bir yanlış anlaşılma olmuş.
there has been some concern bazı endişeler var
there has been some doubt bazı şüpheler oldu
there had been some criticism bazı eleştiriler olmuştu
there has been some criticism bazı eleştiriler oldu
there has been some misunderstanding bazı yanlış anlaşılmalar oldu
there has been some trouble bir sorun oldu
there has been some concern about hakkında bazı endişeler var
there has been some success bazı başarılar oldu
there have been some indications bazı endikasyonlar oldu
there have been some studies on üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır.
there has been some bazı olmuştur
there has been some influence bir etkisi oldu
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.
there's some biraz var
there aren't some orada bir miktar yok
there's some uncertainty regarding ilgili bazı belirsizlik var
there aren't some problems bazı sorunlar yok
there's still some left so orada hala biraz kaldı
there aren't some shops bazı dükkanlar yok
there's some likelihood of bir olasılık olabilir
there's some misunderstanding bir yanlış anlaşılma var
there'll be some orada biraz olacak
where there is a will there's a way bir iradenin olduğu yerde bir yol var
there is a will there's is a way bir istek var bir yol var
where there's smoke, there is fire dumanın olduğu yerde yangın var
there's a world out there orada bir dünya var
it's been some time biraz zaman oldu