some do, some don't.

some do, some don't. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.

some do, some don't. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

don't ask don't tell sorma, sorma
don't don't shout bağırma! bağırma
don't see don't believe yapma inanmıyorum inanma
don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
don't lie don't steal yalan söyleme çalma
if you don't vote don't complain oy kullanmazsanız şikayet etmeyin
some do's and don'ts bazıları & # 039; s yapar ve & # 039; ts
here are some do's and don'ts işte bazı şeyler var ve yapmıyoruz
if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i bir bitiş çizgisine dair bazı fikrim varsa, sanmıyorum.
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
basic do's and don't's basit yap ve yap & # 039; t & # 039; s
'don't borrow trouble' 'borç alma sıkıntısı ödünç almayın & # 039;
some people don't care bazı insanlar umursamıyor
do's and don'ts s yapın ve yapmayın
if you don't know where you're going nereye gideceğinizi bilmiyorsanız
i'm afraid i don't korkarım bilmiyorum
don't worry, i'm fine endişelenme, ben iyiyim.
if it ain't broke, don't fix it kırılmadıysa, düzeltmeyin
do's don'ts yapmayın
i'm sorry i don't understand üzgünüm bilmiyorum
i don't know what i'm going to do ne yapacağımı bilmiyorum
if it isn't broken don't fix it eğer kırılmazsa düzeltmeyin
i don't think i've ever hiç sanmıyorum sanmıyorum
i don't know what's wrong neyin yanlış olduğunu bilmiyorum
i don't think it's fair onun adil olduğunu sanmıyorum
don't worry, that's ok endişelenme, tamam mı?
i don't think it's true bunun doğru olduğunu sanmıyorum.
i don't do drugs i'm drugs uyuşturucu kullanmıyorum uyuşturucu kullanıyorum
don't say i didn't warn you sizi uyarmadığımı söyleme.
i don't think it's a good idea bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum
i'm sorry i don't know üzgünüm bilmiyorum
i'm sure i don't know emin değilim bilmiyorum
i don't know what's going to happen ne olacağını bilmiyorum
i don't know if you've noticed fark ettim mi bilmiyorum
don't stop 'til you get enough yeterince yetene kadar durma & # 039;
don't worry if you can't endişelenme, endişelenme.
if it ain't broken don't fix it kırılmazsa düzeltmeyin
i don't think you're ready bence hazır olmadığını sanmıyorum
i'm don't do it yapmıyorum.
i'm don't either ben de değildim
there's something i don't like orada hoşuma gitmeyen bir şey var
i' m don't get it ı & # 039; bunu anlamadım
don't or won't yapma ya da kazanma.
i'm glad i don't have to yapmak zorunda olmadığım için mutluyum
i'm sorry. i don't remember özür dilerim. hatırlamıyorum
if a thing ain't broken, don't fix it bir şey kırılmazsa, düzeltmeyin
you don't know what you're doing ne yaptığını bilmiyorsun
don't think it's going to be don 'olacağını sanmıyorum
i'm sorry... i don't think so üzgünüm ... sanmıyorum
don't see what you're looking for? ne aradığını görmüyor musun?