''unexamined sense''

''unexamined sense'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''unexamined sense'' & # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039;

''unexamined sense'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

unexamined incelenmemiş
unexamined life incelenmemiş hayat
the unexamined life is not worth living incelenmemiş hayat yaşamaya değmez
unexamined assumptions incelenmemiş varsayımlar
unexamined patent incelenmemiş patent
go unexamined incelenmemiş olmak
unexamined patent application incelenmemiş patent başvurusu
remains unexamined incelenmemiş kalır
publication of unexamined patent application incelenmemiş patent başvurusunun yayınlanması
doesn't make sense bir şey ifade etmiyor
it doesn't make sense mantıklı değil
don't make sense mantıklı gelme
doesn't make any sense bir anlam ifade etmiyor mu?
it doesn't have sense bir anlamı yok
didn't make sense mantıklı gelmedi
i don't make sense anlam ifade etmiyorum
doesn't it make sense bir anlam ifade etmiyor mu?
it didn't make sense mantıklı gelmedi
don't make any sense bir anlam ifade etmeyin
there's a sense that bir his var ki
doesn't make much sense bir şey ifade etmiyor
it's common sense sağduyulu
this doesn't make sense bu bir anlam ifade etmiyor
one's sense bir anlamda
it doesn't make much sense çok mantıklı değil
you're not making sense mantıklı değilsin
there's no sense hiçbir anlamı yok
i'm making sense mantıklıyım
it still doesn't make sense hala mantıklı değil
there's a sense of bir his var
the public's sense halkın hissi
couldn't make sense mantıklı olamazdı
it doesn't make sense that bir anlam ifade etmiyor
in someone's sense birinin anlamında
it does't make sense mantıklı değil
it's about the sense bu duyu hakkında
a sense of god's presence bir tanrı hissi
that doesn't make sense bu mantıklı değil
sense of what's right neyin doğru olduğunu
i'm i making sense anladım
i don't have a sense bir fikrim yok
wouldn't make sense mantıklı olmaz
doesn't seem to make sense mantıklı görünmüyor
does't make sense anlam ifade etmiyor mu?
common sense isn't sağduyu, n değildir.
in jung's sense jung'ın anlamında
sense of what he's about neyle ilgili olduğunu anlamak
doesn't have any sense hiç bir anlamı yok
a dog's sense of smell bir köpeğin koku alma duyusu
i doesn't make sense anlam ifade etmiyor