(each a ''program''

(each a ''program'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
(each a ''program'' (her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039;

(each a ''program'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

each commune, each village her komün, her köy
each year, each person her yıl, her insan
for each program her program için
make each program distinct her programı farklı kılmak
each edition of the program. programın her baskısı.
each program her program
each other program birbirlerinin programı
in each academic program her akademik programda
each member shall participate in any required program her üye gerekli herhangi bir programa katılır
'cash-for-clunkers' program & # 039; nakit-for-clunkers & # 039; program
each other's company birbirlerinin şirketi
at each other's throats birbirlerine boğazlarında
let's get to know each other birbirimizi tanıyalım
we'll see each other birbirimizi göreceğiz
each other's work birbirimizin eseri
don't know each other birbirinizi tanımıyorum
in each other's company birbirlerinin şirketinde
each other's names birbirlerinin adları
we don't see each other birbirimizi görmüyoruz
enjoy each other's company birbirimizin keyfini çıkarın
each other's experience birbirimizin tecrübesi
each other's pockets birbirlerinin cepleri
they don't like each other birbirlerinden hoşlanmıyorlar
each other's lives birbirimizin hayatı
look into each other's eyes birbirlerinin gözlerine bakmak
don't like each other birbirini beğenme
we've got each other birbirimizi yakaladık
didn't like each other birbirini beğenmedi
we didn't see each other birbirimizi göremedik
each other's information birbirimizin bilgileri
get in each other's way birbirinin içine girmek
each other's ideas birbirimizin fikirleri
each other's throats birbirlerinin boğazlarını
in each other's arms birbirlerinin kollarında
share in each other's birbirleri ile paylaş & # 039; s
we haven't met each other birbirimizle tanışmadık
let's help each other birbirimize yardım edelim
in each other's way birbirlerinin içinde
each other's questions birbirimizin soruları
if we don't see each other eğer birbirimizi göremezsek
treading on each other's toes birbirlerinin ayak parmaklarına basma
haven't seen each other for a long time birbirlerini uzun süre görmedim
each other's side birbirlerinin tarafı
each other's jobs birbirimizin işleri
each other's emotions birbirimizin duyguları
each other's expertise birbirimizin uzmanlığı
each other's activities birbirlerinin faaliyetleri
each other's presence birbirlerinin varlığı
live in each other's pockets birbirlerinin cebinde yaşamak
each other's bodies birbirlerinin cesetleri