''earmarked for service''

''earmarked for service'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''earmarked for service'' & # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039;

''earmarked for service'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earmarked tahsis
un-earmarked un-ayırdı
earmarked for için ayrılmış
earmarked funds tahsis edilmiş fonlar
earmarked contributions belirlenmiş katkılar
earmarked funding belirlenmiş fon
non-earmarked olmayan ayırdı
funds earmarked ayrılan fonlar
earmarked taxes belirlenmiş vergiler
earmarked grants tahsis edilmiş hibeler
earmarked resources ayrılmış kaynaklar
was earmarked ayrıldı
earmarked transfers belirlenmiş transferler
be earmarked ayrılmak
has earmarked işaretlendi
earmarked donation tahsis edilmiş bağış
earmarked credit tahsis edilmiş kredi
are earmarked ayrılmış
earmarked revenue tahsis edilmiş gelir
is earmarked işaretlendi
assets earmarked ayrılmış varlıklar
is earmarked for için ayrılmış
earmarked for disposal bertarafı için ayrılmış
earmarked spending belirlenmiş harcama
have been earmarked ayrılmış
earmarked for development gelişim için ayrılan
soft-earmarked yumuşak ayırdı
earmarked financing belirlenmiş finansman
are earmarked for için ayrılmış
earmarked for this purpose bu amaç için ayrılmış
earmarked expenditures belirlenmiş harcamalar
have earmarked önceden belirlenmiş
earmarked for sale satılık
non-earmarked contributions ayrılmamış katkılar
has been earmarked ayrılmış
were earmarked ayrıldı
be earmarked for ayırmak
specifically earmarked özellikle işaretlenmiş
softly earmarked funding usulca belirlenmiş fon
contributions earmarked ayrılan katkılar
no earmarked tahsis edilmemiş
earmarked for humanitarian insani yardım için ayrılmış
softly earmarked funds usulca tahsis edilmiş fonlar
had earmarked işaretlenmiş
earmarked levy belirlenmiş vergi
earmarked for the specific purpose belirli bir amaç için belirlenmiş
earmarked for its budget bütçesi için ayrılmış
specifically earmarked for özellikle ayrılmış
earmarked for redeployment yeniden dağıtım için tahsis edilmiş
earmarked reserves ayrılmış rezervler