i'll take some time

i'll take some time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i'll take some time biraz zaman alacağım

i'll take some time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
take some time biraz zaman alır
take some time off biraz zaman geçirmek
may take some time biraz zaman alabilir
it will take some time biraz zaman alacak
it may take some time bu biraz zaman alabilir
can take some time biraz zaman alabilir
will take some time biraz zaman alacak
please take some time lütfen biraz zaman al
it can take some time biraz zaman alabilir
it could take some time biraz zaman alabilir
it may take some time before biraz zaman alabilir
it take some time biraz zaman alabilir
could take some time biraz zaman alabilir
it might take some time biraz zaman alabilir
will take some more time biraz daha zaman alacak
take me some time bana biraz zaman ayır
so it will take some time bu yüzden biraz zaman alacak
take some quiet time biraz sessiz ol
just take some time off sadece biraz zaman ayır
for large partitions this might take some time. büyük bölümler için bu biraz zaman alabilir.
i wanted to take some time before entering the university üniversiteye girmeden önce biraz zaman almak istedim
i will take some time biraz zaman alacağım
so take some time bu yüzden biraz zaman ayır
i take some time biraz zaman alırım
give the world some time to take defensive action. dünyaya savunma eylemi için biraz zaman verin.
i can take some time biraz zaman alabilirim
i could take some time biraz zaman alabilirim
some do, some don't. bazıları yapar, bazıları olmaz.
will take take time to heal iyileşmek için zaman alacak
let's take some hadi biraz alalım
let's take a look at some bazılarına göz atalım
it's been some time biraz zaman oldu
let's spend a some time biraz zaman geçirelim
it's been for quite some time oldukça uzun zaman oldu
it's been some time since o zamandan beri bir süre oldu.
time time time zaman zaman zaman
take one's time zamanını ayırmak
don't take too much time fazla zaman almayın
they don't take the time zaman ayırmazlar
don't want to take time off izin almak istemiyorum
it's going to take a long time uzun zaman alacak
it won't take too much time çok fazla zaman almayacak
it's time to take a break mola verme zamanı
won't take much time fazla zaman almayacak
it'll take time zaman alacak
win some, lose some biraz kazan, biraz kaybet
some good some bad biraz iyi biraz kötü
some of them some others bazıları bazıları diğerleri