biraz iyi biraz kötü

biraz iyi biraz kötü teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
biraz iyi biraz kötü some good some bad

biraz iyi biraz kötü terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kötü ve daha kötü worse and worse
kötü ve kötü evil and wicked
kötü ve kötü bad and evil
kötü ya da kötü mean or nasty
kötü muamele ve kötü muamele abused and mistreated
kötü bir başlangıç kötü bir son yapar a bad beginning makes a bad ending
biraz daha kötü somewhat worse
biraz daha kötü slightly worse
biraz kötü kind of bad
biraz kötü hissetmek feel a little bad
biraz daha kötü a bit worse
aşınma için biraz daha kötü somewhat the worse for wear
biraz kötü some bad
biraz kötü slightly bad
aşınma için biraz daha kötü a little worse for wear
aşınma için biraz daha kötü a bit worse for wear
biraz kötü bit bad
biraz kötü a bit of a bad
biraz kötü a bit of bad
biraz daha kötü a little worse than
biraz kötü hava some bad weather
q biraz daha kötü q slightly worse
aşınma için biraz daha kötü little worse for wear
iyi daha iyi en iyi good, better, best
iyi iyi iyi well, well, well
iyi, daha iyi, en iyi çözüm good, better, best solution
iyi, daha iyi ve en iyi good, better and best
en iyi en iyi en iyi dileklerimle best bestest best wishes
en iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı. it was the best of times, it was the worst of times
iyi ve kötü günde through thick and thin
kötü sonra iyi para atmak throw good money after bad
daha iyi ya da daha kötü için for better or worse
iyi ve kötü good and evil
iyi ve kötü good and bad
iyi ya da kötü için for good or bad
hem iyi hem de kötü both good and bad
iyi ya da kötü for good or for bad
iyi ya da kötü good or bad
iyi polis kötü polis good cop bad cop
iyi kız kötü gitti good girl gone bad
iyi ya da kötü either good or bad
kötü bir işten en iyi şekilde yararlanmak make the best of a bad job
iyi zamanlarda ve kötü durumda in good times and in bad
ne iyi ne kötü neither good nor bad
iyi ya da kötü better or worse
iyi ve kötü noktalar good and bad points
kötü iyi wicked good
kötü sonra iyi para good money after bad
kötü sonra iyi para atma throwing good money after bad
iyi ve kötü zamanlarda in good and bad times