beat one's head against the wall

beat one's head against the wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
beat one's head against the wall bir başını duvara çarpmak

beat one's head against the wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
run one's head against the wall bir başını duvara doğru koş
beat into one's head birinin kafasına çarpmak
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
bang one's head against birine karşı gelmek
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
beat one's brains out bir tanesini yenmek
beat one's gums birinin dişetini yenmek
heart misses a beat, one's kalp atışını özlüyor, bir & # x27; s
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
my head against the wall kafam duvara
banging your head against a wall kafanı duvara yasla
your head against a brick wall kafan bir tuğla duvara
ram's-head lady's-slipper ram & # x27; s başlı kadın & # x27; s-terlik
go head to head against kafa kafaya gitmek
head to head against kafa kafaya karşı
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
beat a path to someone's door birinin kapısına yol açmak
bury one's head in the sand kafasını kuma gömmek
eyes in the back of one's head, have birinin kafasının arkasındaki gözleri
hang one's head birinin kafasını asmak
have a good head on one's shoulders omuzlarında iyi bir kafaya sahip olmak
have one's head in the sand kafasında bir tane var
have one's head screwed on right kafasının sağda vidalanmış olması
have one's head straight kafasını dikmek
have rocks in one's head birinin kafasında kayalar var
head above water, keep one's su üstünde kafa, bir tane tut
head in the clouds, have one's bulutlarda ilerleyin, bir & # x27; s
hide one's head in the sand birinin kafasını kuma gizle
hold one's head high birini tutmak