have someone's blood on one's hands

have someone's blood on one's hands teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak

have someone's blood on one's hands terimi için benzer kelimeler ve anlamları

off someone's hands birinin elinden kurtulmak
play into someone's hands birinin eline oynamak
putty in someone's hands birinin elindeki macun
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
have in one's hands birinin elinde var
have one's hands full birinin elleri dolu
have one's hands tied bir elinin bağlı olması
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
give someone a piece of one's mind birine birinin aklını ver
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
someone who mocks someone biriyle alay eden biri
bare hands, with one's çıplak eller, biri & # x27; s
dirty one's hands kirli birinin elleri
in one's hands birinin elinde
keep one's hands off birinin ellerini uzak tut
lay one's hands on birini yatırmak
on one's hands bir & # x27; s ellerinde
rub one's hands birinin ellerini ovala
sit on one's hands birinin eline otur
soil one's hands toprağın eller
take into one's own hands kendi eline almak
take off one's hands birinin elini tut
take the law into one's hands kanunları birinin eline al
throw up one's hands birini atmak
tie one's hands birinin ellerini bağla
time on one's hands birinin elindeki zaman
wash one's hands of birinin ellerini yıka
get one's hands dirty birinin ellerini kirletmek
get one's hands on birini ele geçirmek
have someone's ear birinin kulağını almak
have someone's hide birinin gizlediğini al
have someone's number birinin numarası var
play into someone's hands birinin eline oynamak
to play right into someone's hands bir başkasının elinde oynamak için
in someone's hands birinin elinde
someone else's hands başkasının elleri
wring someone's hands birinin ellerini sıkmak
at someone's hands birinin ellerinde