one man's meat is another man's poison

one man's meat is another man's poison teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir

one man's meat is another man's poison terimi için benzer kelimeler ve anlamları

one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehiridir
a man's meat is another man's poison bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir
one man's meat is another poison bir erkek, et, başka bir zehirdir
one man's trash is another man's treasure bir adamın çöpü, başka bir adamın hazinesidir
one man's loss is another man's gain bir erkeğin kaybı bir erkeğin kazancıdır
one man's terrorist is another man's freedom fighter bir adamın teröristi başka bir adamın özgürlük savaşçısı
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
one man's meat bir erkek eti
meat and edible meat offal et ve yenilebilir et sakatatları
meat and meat products et ve et ürünleri
other meat and edible meat offal, fresh diğer etler ve yenilebilir et sakatatları, taze
other, including edible flours and meals of meat or meat yenilebilir unlar ve et veya et yemekleri dahil diğer
meat and edible meat offal, salted, in brine, dried et ve yenilebilir sakatat, tuzlu, salamura, kurutulmuş
meat or meat alternate et veya et alternatif
red meat processed meat kırmızı et işlenmiş et
meat and edible meat offal of domestic swine yerli domuz eti ve yenilebilir et sakatatları
a man's trash is another man's treasure bir adamın çöpü başka bir adamın hazinesidir
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
one man's trash is another's treasure bir adamın çöpü bir başkasının hazinesidir
one terrorist is another man's freedom fighter bir terörist, başka bir erkeğin özgürlük savaşçısıdır.
one man after another birbiri ardına biri
one on one -one on one bire bir
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
man's meat erkek eti
adder's-meat toplayıcı & # x27 s-eti
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
one man one vote bir adam bir oy
another y another başka bir başka bir
durban poison durban zehiri
neutron poison nötron zehiri