gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük

gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük eyes are bigger than one's stomach, one's

gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gözler mideden daha büyük eyes are bigger than stomach
büyük ölçüde birinden diğerine değişebilir vary greatly from one to another
birinden daha iyi git go one better than
üçte birinden daha düşük third lower than
üçte birinden daha az a third less than
üçte birinden daha than a third
üçte birinden daha az three tenths less than
büyük gözler big eyes
büyük gözler large eyes
büyük kahverengi gözler big brown eyes
büyük mavi gözler big blue eyes
büyük siyah gözler big black eyes
büyük kahverengi gözler large brown eyes
büyük yeşil gözler big green eyes
daha geniş gözler wider eyes
daha güzel gözler more beautiful eyes
birinden sonra kendi kalbi after one's own heart
birinden derinlikli out of one's depth
birini birinden kesmek put one off one's stride
birinden çıkar take it out of one
birinden ayrılmak take one's leave
birinden geçmek go right through one
birinden geçmek go through one
birinden diğerine from one another
birinden diğerine from one to the other
dörtte birinden from many quarters
birinden derinlik out of one's depth
birinden diğerine from one to the next
dörtte birinden from all quarters
birinden bir şey yapmasını istemek ask someone to do something
her birinden sonra after each
her birinden geçmek go through each
üçte birinden fazla over a third
birinden diğerine söyle tell one from another
her birinden through each
üçte birinden fazlası just over a third of
her birinden across each
birinden bir şey saklamak keep something from someone
birinden one through
üçte birinden fazla over one-third
herhangi birinden bedava free from any
herhangi birinden sorumlu responsible for any
herhangi birinden ve aleyhte from and against any
herhangi birinden sorumlu liable for any
herhangi birinden kurtulacak shall survive any
herhangi birinden sorumlu olmak be liable for any
başka birinden from someone else
birinden diğerine değişmek vary from one to another
herhangi birinden farklı any different from
herhangi birinden from any such