eyes are bigger than one's stomach, one's

eyes are bigger than one's stomach, one's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük

eyes are bigger than one's stomach, one's terimi için benzer kelimeler ve anlamları

eyes are bigger than stomach gözler mideden daha büyük
my eyes are bigger than my stomach gözlerim midemden daha büyük
someone's eyes are bigger than birinin gözleri daha büyük
to have eyes bigger than your belly göbeğinden büyük gözlere sahip olmak
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
gets bigger and bigger büyür ve büyür
grew bigger and bigger büyüdü büyüdü
is getting bigger and bigger büyüyor ve büyüyor
is becoming bigger and bigger büyüyor ve büyüyor
it grows bigger and bigger büyür ve büyür
grow bigger and bigger büyüyüp büyüyün
butterflies in one's stomach bir midede kelebekler
sick to one's stomach midesine hasta
turn one's stomach birinin karnını açmak
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
bigger than one birden büyük
is bigger than the old one eskisinden daha büyük
close one's eyes to gözünü kapatmak
cry one's eyes out birinin gözünü ağlat
eyes in the back of one's head, have birinin kafasının arkasındaki gözleri
feast one's eyes on gözünü baymak
in one's eyes birinin gözünde
keep one's eyes open gözlerini açık tut
open one's eyes birinin gözünü aç
roll one's eyes gözünü yuvarlamak
run one's eyes over gözünü kamaştırmak
shut one's eyes to gözünü kapatmak
stars in one's eyes, have birinin gözünde yıldız var
with one's eyes open gözleri açık olan
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe