birinin ağzında kalp var, birinin ağzında

birinin ağzında kalp var, birinin ağzında teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's

birinin ağzında kalp var, birinin ağzında terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kalp ağzında heart is in your mouth
birinin ağzında gümüş bir kaşıkla doğmuş born with a silver spoon in one's mouth
birinin ağzında bir kalbe sahip olmak have one's heart in one's mouth
birinin ağzında erimek melt in one's mouth
ağzında kötü bir tat bırak leave a bad taste in one's mouth
ağzında yuvarlamak slur
herkesin ağzında olmak be on everyone's lips
herkesin ağzında on everybody's lips
ağzında kötü tadı bad taste in your mouth
herkesin ağzında on everyone's lips
hudson nehrinin ağzında at the mouth of the hudson river
kalbin ağzında your heart in your mouth
onun ağzında in his mouth
parası ağzında its money where its mouth is
ağzında nehir river at its mouth
ağzında bir sigara ile with a cigarette in his mouth
ağzında erimek dissolve in your mouth
bir nehrin ağzında at the mouth of a river
ağzında in its mouth
ağzında bulunan located in the mouth of
obama ve birleşik devletler herkesin ağzında obama and the united states are on everyone's lips at
rahim ağzında on the cervix
çocuğunuzun ağzında in your child's mouth
kalp krizi, kalp yetmezliği, inme heart attack, heart failure, stroke
kalp debisi ve kalp atışı cardiac output and heart rate
kalp kalp quaking heart
kalp doğal kalp pili heart natural pacemaker
kalp kalp kateterizasyonu cardiac heart catheterization
kalplerin) (1 kalp) (kalp) of hearts)(1 heart)(heart)
kalp kaslarını uyarmak için kalp pilleri pacemakers for stimulating heart muscles
birinin kalp krizinden şüphelenilmesi suspect someone heart attack
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ayağını birinin ağzına sokmak put one's foot in one's mouth
kalp içinde, bir tane var heart in it, have one's
kalp hastalığı var have heart disease
kalp pili var has a pacemaker
kalp problemleri var has heart problems
kalp ameliyatın var you have heart surgery
kalp hastalığım var i have heart disease
kalp hastalığınız var you have heart disease
kalp rahatsızlığı var he has a heart condition
onun için kalp var she has heart for
altta yatan kalp hastalığı var have underlying heart disease
birinin çan kulesinde yarasalar var bats in one's belfry, have
birinin plakasında çok şey var have a lot on one's plate
birinin çan kulesinde yarasalar var have bats in one's belfry
birinin elinde var have in one's hands
birinin kafasında kayalar var have rocks in one's head
birinin numarası var have someone's number