aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s

aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s mind one's p's and q's

aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gelsin mi have it coming
egemenliğin gelsin kingdom come
noktaya gelsin let's get to the point
tebrik gelsin shall come greeting
dünya gelsin let the world come
insanlar gelsin have people come
yakında zamanı gelsin soon be time
bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür it takes a heap o' livin' in a house t' make it home
fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le fo'c's'le
aklına bir parça ver give a piece of one's mind
aklına bir parça ver give a piece of her mind
aklına bir fikir koymak put a thought in your mind
aklına bir parça vermek to give a piece of someone's mind
birinin aklına gelmek come to one's senses
aklına koymak put in mind of
aklına koymak put one's mind to
aklına gelmek stand to reason
aklına gel come to your senses
onun aklına gel come to his senses
onların aklına gelmek come to their senses
onun aklına gel come to her senses
aklına gel come to your mind
aklına geliyor comes to your mind
aklına meydan oku challenge your mind
aklına gelmek pop into your mind
aklına durdu it stood to reason
aklına durdu stood to reason
aklına gel come into your mind
aklına gelmek pay any mind
onların aklına geldi came to their senses
aklına ne geliyor what comes to your mind
aklına gelmek settle in your mind
aklına ne zaman geliyor what comes to your mind when
aklına gelirdi it would stand to reason
onu aklına getirdi brought him to his senses
onu aklına getir bring him to his senses
onun aklına geliyor comes to her senses
aklına gelmek pop into mind
aklına getir bring to your mind
aklına gelmeye çalış try to reason with
birinin aklına gelmek to come to one's senses
aklına koyarsa if he puts his mind to it
onun aklına geldi came to her senses
aklına gelmek pop into his mind
aklına gel call to your mind
aklına inan believe your mind
aynı zamanda aklına gelir it also stands to reason
aklına bak look your mind
aklına kapı door to your mind
aklına karışma not be conflated