foot in one's mouth, put one's

foot in one's mouth, put one's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy

foot in one's mouth, put one's terimi için benzer kelimeler ve anlamları

put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
put your foot in your mouth ayağını ağzına sok
put one's best foot forward birisinin en iyi ayağını öne koymak
put one's foot down birinin ayağını yere koy
put one's foot in it birinin ayağını sok
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
put words in someone's mouth kelimeleri birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
mouth-to-mouth ağız ağıza
mouth-to-mouth resuscitation ağız ağıza canlandırmak
mouth to mouth breathing ağızdan ağıza solunum
from mouth to mouth ağzından ağzına
preferably mouth to mouth tercihen ağızdan ağıza
mouth to mouth propaganda ağızdan ağıza propaganda
mouth to mouth advertising ağızdan ağıza reklam
mouth-to-mouth ventilation ağızdan ağıza havalandırma
give mouth-to-mouth ağzına ağız vermek
pass from mouth to mouth ağızdan ağıza geçmek
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
born with a silver spoon in one's mouth birinin ağzında gümüş bir kaşıkla doğmuş
keep one's mouth shut ağzını kapalı tut
laugh out of the other side of one's mouth ağzının diğer tarafından gülmek
leave a bad taste in one's mouth ağzında kötü bir tat bırak
make one's mouth water ağzını sulandırmak
melt in one's mouth birinin ağzında erimek
not open one's mouth birinin ağzı açılmadı
open one's mouth ağzını aç
shoot off one's mouth birinin ağzından vurmak
take the bit in one's mouth ucunu bir ağzına sok
talk out of both sides of one's mouth ağzının her iki tarafından konuşma
foot-and-mouth disease ayak ve ağız hastalığı
foot-in-mouth ağızdaki ayak
foot-in-mouth disease ağızda ayak hastalığı
hand, foot, and mouth disease el ayak ve ağız hastalığı
hand-foot-and-mouth disease el ayak ve ağız hastalığı
foot and mouth disease ayak ve ağız hastalığı
foot and mouth ayak ve ağız
foot in mouth ağızdaki ayak
hand foot and mouth disease el ayak ve ağız hastalığı
hand foot mouth disease el ayak ağız hastalığı
hand foot and mouth el ayak ve ağız
foot-and-mouth disease virus ayak-ağız hastalığı virüsü
mouth and foot disease ağız ve ayak hastalığı
spread of foot and mouth ayak ve ağzın yayılması