birinin ağzında bir kalbe sahip olmak

birinin ağzında bir kalbe sahip olmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin ağzında bir kalbe sahip olmak have one's heart in one's mouth

birinin ağzında bir kalbe sahip olmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's
kalbe bir kalbe a heart to a heart
birinin ağzında gümüş bir kaşıkla doğmuş born with a silver spoon in one's mouth
birinin ağzında erimek melt in one's mouth
içinde bir kalbe sahip olmak have one's heart in it
büyük bir kalbe sahip olmak to have a big heart
bir kalbe sahip olmak had a heart for
müteşekkir bir kalbe sahip olmak have a grateful heart
büyük bir kalbe sahip olmak have a large heart
kalbe sahip olmak have a heart
herkesin ağzında olmak be on everyone's lips
içinde bir kalbe sahip değil not have one's heart in it
o iyi bir kalbe sahip he has a good heart
ağzında kötü bir tat bırak leave a bad taste in one's mouth
ağzında bir sigara ile with a cigarette in his mouth
bir nehrin ağzında at the mouth of a river
kalbe sahip değil not have the heart to
kalbe sahip değildi didn't have the heart
kalbe sahip değildim i didn't have the heart
ağzında yuvarlamak slur
herkesin ağzında on everybody's lips
ağzında kötü tadı bad taste in your mouth
herkesin ağzında on everyone's lips
hudson nehrinin ağzında at the mouth of the hudson river
kalbin ağzında your heart in your mouth
onun ağzında in his mouth
parası ağzında its money where its mouth is
ağzında nehir river at its mouth
ağzında erimek dissolve in your mouth
ağzında in its mouth
ağzında bulunan located in the mouth of
kalp ağzında heart is in your mouth
obama ve birleşik devletler herkesin ağzında obama and the united states are on everyone's lips at
rahim ağzında on the cervix
çocuğunuzun ağzında in your child's mouth
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ayağını birinin ağzına sokmak put one's foot in one's mouth
birinin dolandırıcılarına sahip olmak have one's druthers
birinin kanına sahip olmak have someone's blood on one's hands
birinin duruşuna sahip olmak to have someone's posture
sahip olmak veya sahip olmak own or possess
sahip olmak ve sahip olmak own and possess
sahip olmak veya sahip olmak have or having
kalbe bir kalp a heart to heart
kalbe bir şey almak take something to heart
kalbe bir şey var have something to heart
bir kalbe dokun touch a heart
kalbe bir şey aldı took something to heart
kalbe etkili bir şekilde girmek to flow into and out of the heart effectively