have one's heart in one's mouth

have one's heart in one's mouth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak

have one's heart in one's mouth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
mouth-to-mouth ağız ağıza
mouth-to-mouth resuscitation ağız ağıza canlandırmak
mouth to mouth breathing ağızdan ağıza solunum
from mouth to mouth ağzından ağzına
preferably mouth to mouth tercihen ağızdan ağıza
mouth to mouth propaganda ağızdan ağıza propaganda
mouth to mouth advertising ağızdan ağıza reklam
mouth-to-mouth ventilation ağızdan ağıza havalandırma
give mouth-to-mouth ağzına ağız vermek
pass from mouth to mouth ağızdan ağıza geçmek
born with a silver spoon in one's mouth birinin ağzında gümüş bir kaşıkla doğmuş
keep one's mouth shut ağzını kapalı tut
laugh out of the other side of one's mouth ağzının diğer tarafından gülmek
leave a bad taste in one's mouth ağzında kötü bir tat bırak
make one's mouth water ağzını sulandırmak
melt in one's mouth birinin ağzında erimek
not open one's mouth birinin ağzı açılmadı
open one's mouth ağzını aç
shoot off one's mouth birinin ağzından vurmak
take the bit in one's mouth ucunu bir ağzına sok
talk out of both sides of one's mouth ağzının her iki tarafından konuşma
have one's heart in it içinde bir kalbe sahip olmak
have one's heart set on kalp atışını ayarlamak
heart in it, have one's kalp içinde, bir tane var
heart in the right place, have one's doğru yerde kalp varsa, bir & # x27; s
not have one's heart in it içinde bir kalbe sahip değil
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
your heart in your mouth kalbin ağzında
heart is in your mouth kalp ağzında
heart to mouth ağızdan kalbe
have a heart-to-heart talk kalpten kalbe konuşmak
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
after one's own heart birinden sonra kendi kalbi
cockles of one's heart birinin kalbi