it takes a heap o' livin' in a house t' make it home

it takes a heap o' livin' in a house t' make it home teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür

it takes a heap o' livin' in a house t' make it home terimi için benzer kelimeler ve anlamları

livin' free sürmen & # 039; ücretsiz
heap coals of fire on someone's head birinin kafasına ateş kömürleri yığılması
make a house a home evi ev yapmak
john o'groat's house john o & # x27; groat & # x27; evi
heap yığın
scrap heap hurda yığını
scrap-heap hurda yığını
slag heap cüruf yığını
heap leach yığın liç
heap leaching yığın liçi
top of the heap yığının üstünde
compost heap kompost yığını
in a heap bir yığın halinde
heap up yığmak
heap leach pad yığın liç pedi
spoil heap bozulma yığını
a heap of bir yığın
heap on yığmak
ash heap kül yığını
heap memory yığın bellek
dung heap gübre yığını
trash heap çöp yığını
rubbish heap çöplük
heap praise on öbek övgü
heap of yığını
heap scorn yığın scorn
a heap bir yığın
bottom of the heap yığının dibinde
at the bottom of the heap yığının dibinde
heap leach facility yığın liç tesisi
junk heap çöp yığını
heap overflow öbek taşması
dust heap toz yığını
heap of trouble sorun yığını
cyanide heap leaching siyanür yığını liç
heap leaching pads yığın liçi pedleri
heap of rubble moloz yığını
heap and dump leaching yığın ve dökümü liç
garbage heap çöp yığını
heap leach ore yığın liç cevheri
manure heap gübre yığını
heap corruption yığın bozulması
heap criticism yığın eleştirisi
heap leach facilities yığın liç tesisleri
on the scrap heap hurda yığınında
heap leach operation yığın liç işlemi
heap operation yığın işlemi
heap of clothes giysi yığını
open pit heap leach açık çukur yığın liç
cyanide heap leach siyanür yığını liç