birinin parasını koyması

birinin parasını koyması teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin parasını koyması put one's money where one's mouth is

birinin parasını koyması terimi için benzer kelimeler ve anlamları

birinin parasını koyması put one's money where one's mouth is
üye devletlerin yasaları yürürlüğe koyması gerekiyordu the member states were required to bring into force the laws
varlıkların el koyması sequestration of assets
birinin parasını almak get one's money's worth
eğer parayı alsaydı birinin parasını almasını durdurabilirdi could have stopped someone from taking the money if you had
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's
birinin ayağını birinin ağzına sokmak put one's foot in one's mouth
parasını almak take its toll
parasını aldı took its toll
parasını aldı taken its toll
parasını almak get paid for
parasını alıyor is taking its toll
parasını ödeyeceğim i will pay for
parasını aldı has taken its toll
parasını ödedim i paid for
parasını ödedi you get what you paid for
parasını öde pay up for
parasını al take his toll
parasını almak give a run for their money
parasını almak give a run for its money
parasını atmak cast his lot
parasını ödemeye yardım etmek to help pay for
parasını ağzına koy put its money where its mouth is
parasını yaptı made his money
parasını ödedim i pay for
parasını kazanmak earn his keep
parasını almak cash it out
parasını öde pay good money for
zaman parasını aldı time has taken its toll
parasını almak getting paid for
parasını yapar makes its money
parasını ağzının olduğu yere koy put his money where his mouth is
parasını ağzına koyar puts its money where its mouth is
parasını aldı it took its toll
parasını öde pay out for
her şeyin parasını öde pay for everything
defalarca parasını öde pay for itself many times
parasını ödedi he pays for
parasını denemek gives a run for its money
uyuşturucu parasını aklamak launder drug money
parasını ödedin you paid for
parasını öde pay my fine
bana parasını öde pay me back for
parasını ödeyecek going to pay for
parasını ödeyecekler they will pay for
parasını almış had taken its toll
malzemelerin parasını öde pay for the materials
devlet parasını almak take government money