birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti

birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face

birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti terimi için benzer kelimeler ve anlamları

burnunu kesmek için birinin burnunu kesmek cutting off one's nose to spite one's face
yüzünü sinirlendirmek için burnunu kes cut off your nose to spite your face
yüzünü sinirlendirmek için burnunu kes cut your nose off to spite your face
birinin gözünü kesip cut one's eyeteeth
birinin burnunu takip et follow one's nose
birinin burnunu eklemden çıkarmak put someone's nose out of joint
birinin burnunu ovalayın rub someone's nose in it
birinin burnunu çevir turn up one's nose
birinin burnunu seç pick one's nose
birinin burnunu seç pick someone's nose
oynamak için kesip cut out to play
birinin yüzünü besle feed one's face
birinin yüzünü gizle hide one's face
birinin yüzünü koymak put one's face on
birinin yüzünü göster show one's face
birinin yüzünü doldurmak stuffing someone's face
birinin yüzünü çekmek pull someone's face
birinin yüzünü aşağıya doğru sürükleyerek gözyaşları tears streaming down someone's face
kesip kısaltmak detruncate
kesip çıkarma excision
kesip açmak cut open
tasarım kesip cut out design
uçan kesip flying cut off
kesip cut our
sistemi kesip cut out system
pencere kesip window cut out
kesip yapıştırmak cut out, glue on
kesip it cut out
kesip have cut out
kesip ve cut out and
cihazı kesip cut out device
kesip kurutulmuş that cut and dried
duvar kesip wall cut out
kolu kesip handle cut out
2. onları kesip 2. cut them with
kesip koşar mıyım would i cut and run
şerit kesip strip cut out
korneada bir flep kesip cut a flap in the cornea
desen kesip cut out pattern
alarmı kesip cut out alarm
merkez kesip center cut out
bıçakla kesip cut down with knife
tığ işi kesip crocheted cut out
kesip açmayın do not cut open
kenar kesip edge cut out
burnunu açmak için to turn up one's nose
zaman kesti cut-off time
zaman kesti cutoff time
kesti made the cut
kesti has cut