birinin göğsüne yakın bir kart oyna

birinin göğsüne yakın bir kart oyna teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin göğsüne yakın bir kart oyna play one's cards close to one's chest

birinin göğsüne yakın bir kart oyna terimi için benzer kelimeler ve anlamları

göğsüne yakın oyna play it close to one's chest
engerek birinin göğsüne viper in one's bosom
kartlarını göğsüne yakın tutar keeps his cards close to his chest
kartları göğsüne yakın their cards close to their chest
kartlarını göğsüne yakın tut keep your cards close to your chest
göğsüne yakın kartlar cards close to its chest
göğsüne yakın close to his chest
kartların göğsüne yakın your cards close to your chest
kartlarını göğsüne yakın tutarak keeping their cards close to their chest
göğsüne yakın kartlar cards close to his chest
kartlarını göğsüne yakın tutmak keeping his cards close to his chest
bir kart oyna play a card
ölü adamın on beş adamı, göğsüne - / yo-ho-ho ve bir şişe rom! fifteen men on the dead man's chest — / yo-ho-ho, and a bottle of rum!
bir göğsüne saç koymak put hair on one's chest
birinin kartını doğru oyna play one's cards right
kart oyunları oyna play card games
kart oyunu oyna play a game of cards
yüksek kart oyna play high card
göğsüne kilitlemek latch on to breast
göğsüne vurma pounding in the chest
göğsüne taşın move to chest
göğsüne vurma pounding in your chest
göğsüne katlanmış folded across your chest
göğsüne yerleşmek settle in the chest
göğsüne karşı against her chest
göğsüne elektrik çarpması electric shock to the chest
göğsüne darbe blow to the chest
göğsüne sürtmek rub on chest
göğsüne çarpmak thumping your chest
göğsüne kadar su chest-deep water
göğsüne tutarak clutching his chest
göğsüne tutturulmuş pinned to her chest
onun göğsüne into his bosom
kollarını göğsüne doğru katla fold your arms across your chest
onun göğsüne yükseldi ve kargaşa her bosom rose and fell tumultuously
göğsüne tut hold to her chest
göğsüne yaslanmış he rests upon his chest
göğsüne battı sunk upon his chest
göğsüne vurmak thump in the chest
göğsüne takmak attach to breast
göğsüne sokulmuş çene chin tucked to the chest
göğsüne kilitlenmiş latched on to breast
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's
birinin ayağını birinin ağzına sokmak put one's foot in one's mouth
birinin kalbine yakın near to one's heart
yakın birinin ölümü the death of someone close
dostlarınızı yakın, düşmanlarınızı daha yakın tutun keep your friends close and your enemies closer
arkadaşlar yakın ve düşmanların daha yakın friends close and your enemies closer