play one's cards close to one's chest

play one's cards close to one's chest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna

play one's cards close to one's chest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

play it close to one's chest göğsüne yakın oyna
keeps his cards close to his chest kartlarını göğsüne yakın tutar
their cards close to their chest kartları göğsüne yakın
keep your cards close to your chest kartlarını göğsüne yakın tut
cards close to its chest göğsüne yakın kartlar
keep cards close to your chest kartları göğsünüze yakın tutun
your cards close to your chest kartların göğsüne yakın
keeping their cards close to their chest kartlarını göğsüne yakın tutarak
cards close to his chest göğsüne yakın kartlar
keeping his cards close to his chest kartlarını göğsüne yakın tutmak
play one's cards right birinin kartını doğru oyna
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
chest-on-chest göğüs-on-göğüs
lay one's cards on the table kartları bir masaya yatırın
put one's cards on the table birinin kartlarını masaya koy
off one's chest, get bir tane göğsünden al,
put hair on one's chest bir göğsüne saç koymak
get off one's chest göğsünden çıkmak
get something off one's chest göğsünden bir şey çıkarmak
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
play cards oyun kartları
play your cards right kartlarını doğru oyna
cards to play oynamak için kartlar
play cards right kartları doğru oyna
play cards chess oyun kartları satranç
play a game of cards kart oyunu oyna
play your cards kartlarını oyna
play my cards well kartlarımı iyi oyna
close loop cards kapalı devre kartları
cards close kartlar yakın
keep his cards close to his ches kartlarını ches'ine yakın tut
close to our chest göğsümüze yakın
close to his chest göğsüne yakın
close to my chest göğsüme yakın
fifteen men on the dead man's chest — / yo-ho-ho, and a bottle of rum! ölü adamın on beş adamı, göğsüne - / yo-ho-ho ve bir şişe rom!
play one's trump card birinin kozunu çal
close one's eyes to gözünü kapatmak