mind one's p's and q's

mind one's p's and q's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s

mind one's p's and q's terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
mind your p's and q's dikkat et, p & # x27; s ve q & # x27; s
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
one heart and one mind tek yürek ve tek zihin
one on one -one on one bire bir
back of one's mind birinin zihni
blow one's mind aklını kaçırmak
change one's mind fikrini değiştir
cross one's mind aklını geçmek
enter one's mind birinin fikrini girin
in one's right mind tek bir akılda
know one's own mind birinin aklını bilmek
load off one's mind, a aklını doldurmak
lose one's mind aklını kaybetmek
make up one's mind kararını vermek
mind of one's own, have a birinin fikri, kendi
mind one's own business kendi işine bak
on one's mind aklımda
out of one's mind birinin düşüncesi dışında
pass through one's mind birinin aklından geçmek
piece of one's mind aklın parçası
put one's mind to aklına koymak
put out of one's mind aklından çıkarmak
set one's mind at rest aklı başında durmak
set one's mind on aklı başında tutmak
slip one's mind birinin aklını kaçırmak
speak one's mind bir tane konuşmak
take a load off one's mind aklını kaçırmak
through one's mind biri tarafından
give a piece of one's mind aklına bir parça ver
give someone a piece of one's mind birine birinin aklını ver
go out of one's mind aklından çıkmak
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
mind mind zihin zihin
give a peace of mind mind gönül rahatlığı ver
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir